Zoek organisatie

Zoek professional

klik hier om uitgebreid te zoeken

Wat is socialekaartgroningen?

"Verbinden en samenwerken. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur!"

Op de socialekaartgroningen voor professionals vind je een actueel en volledig overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders (ZIN) op de domeinen Jeugd en WMO.

Naast de sociale kaart geeft de website een actueel overzicht van professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein.

Via socialekaartgroningen kun je zoeken op gemeente, netwerk, zorgaanbieder, product, professional, expertise of een combinatie daarvan. Professionals kunnen elkaar op deze manier direct en gericht vinden en intensief samenwerken. Socialekaartgroningen is een belangrijke voorwaarde om te komen tot 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur!

In de DAL gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) vindt in mei 2015 de pilot van de socialekaartgroningen plaats. Verschillende zorgaanbieders en gebruikersgroepen in de DAL-gemeenten zijn hierbij betrokken. Afhankelijk van de uitkomst van de pilot lanceren we vanaf juni de socialekaartgroningen voor alle 23 gemeenten en gecontracteerde partners Jeugdzorg en WMO.
Joran Meijering (solut.nl) en Mark Bokhove (springbok.nu) zijn de initiatiefnemers van de socialekaartgroningen. Beiden hebben een brede achtergrond en een stevig netwerk binnen de domeinen Jeugd en WMO in de provincie Groningen.

Organisaties : 232

Professionals : 42

Netwerk deelnemers : 35

Geregistreerd aanbod bij organisatie : 75