Zoek organisatie

Zoek professional

klik hier om uitgebreid te zoeken

Zoek op de kaart

Wat is socialekaartgroningen?

"Verbinden en samenwerken. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur!"

Op de socialekaartgroningen voor professionals vind je een actueel en volledig overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders (ZIN) op de domeinen Jeugd en WMO.

Naast de sociale kaart geeft de website een actueel overzicht van professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein.

Via socialekaartgroningen kun je zoeken op gemeente, netwerk, zorgaanbieder, product, professional, expertise of een combinatie daarvan. Professionals kunnen elkaar op deze manier direct en gericht vinden en intensief samenwerken. Socialekaartgroningen is een belangrijke voorwaarde om te komen tot 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur!

De socialekaartgroningen is ook een platform om kennis uit te wisselen. Door middel van een kennisbank kunnen professionals elkaar vragen stellen en antwoorden geven en vind de professional geverifieerde antwoorden van bijvoorbeeld de SVB en het CAK

In de DAL gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) heeft in mei 2015 de pilot van de socialekaartgroningen plaats gevonden. Verschillende zorgaanbieders en gebruikersgroepen in de DAL-gemeenten zijn hierbij betrokken. De uitkomst is positief. De functionaliteit werkt en de kinderziektes zijn eruit. Vanaf heden gaan we de socialekaartgroningen voor alle 23 gemeenten en gecontracteerde partners Jeugdzorg en WMO uitrollen.
Joran Meijering (solut.nl) en Mark Bokhove (springbok.nu) zijn de initiatiefnemers van de socialekaartgroningen. Beiden hebben een brede achtergrond en een stevig netwerk binnen de domeinen Jeugd en WMO in de provincie Groningen.

Organisaties : 683

Professionals : 145

Netwerk deelnemers : 51

Geregistreerd aanbod bij organisatie : 1138