Algemene voorzieningen (kaart)

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning.
Wat is socialekaartgroningen.nl?
Socialekaartgroningen.nl brengt alle voorzieningen en zorgaanbieders in beeld. Van vrij toegankelijke ondersteuning tot geïndiceerde zorg. Professionals kunnen inloggen en bijvoorbeeld beschikbare plekken, andere professionals of gecontracteerde aanbieders Wmo, Jeugd en Beschermd Wonen vinden.