CategoriënZoeken


Historische Kring Ubbega
Historische Kring Ubbega
Yoga (Hathayoga)
Yoga (Hathayoga)
Yoga (Hathayoga)
Humanitas t'Hoogeland Thuisadministratie
Stichting van Ostade (voorheen Speeltuinvereniging West-End)
Stichting van Ostade (voorheen Speeltuinvereniging West-End)
Sociaal Wijkverpleegkundige Bedum
Sociaal Wijkverpleegkundige Bedum
Sociaal Wijkverpleegkundige Bedum
Dorpshuis 'Meuln' Sint Annen
Dorpshuis 'Meuln' Sint Annen
Dorpshuis 'Meuln' Sint Annen
Taalhuis Delfzijl
Taalhuis Delfzijl
Taalhuis Delfzijl
Gebouw Vensterschool Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk
Gebouw Vensterschool Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk
Gebouw Vensterschool Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk
Woningcoöperatie Acantus
BSlim Corpus den Hoorn & De Wijert Noord
BSlim Corpus den Hoorn & De Wijert Noord
Taalcafe Winsum
Taalcafe Winsum
Bewegen in de middagpauze
Bewegen in de middagpauze
Bewegen in de middagpauze
Computerlessen bij de bibliotheek Delfzijl
Computerlessen bij de bibliotheek Delfzijl
Computerlessen bij de bibliotheek Delfzijl
Vrouwenraad ’t Zandt
Vrouwenraad ’t Zandt
Inloopspreekuur Werkzoekenden Bibliotheek Delfzijl
Inloopspreekuur Werkzoekenden Bibliotheek Delfzijl
Inloopspreekuur Werkzoekenden Bibliotheek Delfzijl
Kringloopwinkel Abel Tasman
VVH van Bouwfondswoningen in Paddepoel
VVH van Bouwfondswoningen in Paddepoel
Stichting Culturele Activiteiten Kloosterburen
Stichting Culturele Activiteiten Kloosterburen
Woningscooperatie Stichting Uithuizer Woningsbouw
Boodschappen bezorgdienst Natuurvoedingswinkel Jouw Biovoeding
Kraambank
Beweegloket Wagenborgen
Beweegloket Wagenborgen
Beweegloket Wagenborgen
Multicultureel Vrouwencentrum de Boei
Multicultureel Vrouwencentrum de Boei
Multicultureel Vrouwencentrum de Boei
Project B-slim
Project B-slim
Project B-slim
Nieuwe Kerk Groningen
Nieuwe Kerk Groningen
Samen eten Ten Post
Samen eten Ten Post
Samen eten Ten Post
Buurt en speeltuinvereniging Helpman Oost
Buurt en speeltuinvereniging Helpman Oost
Buurt en speeltuinvereniging Helpman Oost
Stichting Dierenvoedselbank de Gouden Poot
Maaltijdservice en Boodschappenbezorgdienst Van Smaak
Sportvereniging Bierum
Mensenwerk Hogeland
Mensenwerk Hogeland
Mensenwerk Hogeland
Pinkstergemeente Eben-Haezer
Pinkstergemeente Eben-Haezer
Auto huren (De Zonnebloem)
Auto huren (De Zonnebloem)
Apotheek Oosterparkwijk
Christelijk gemengd koor Maranatha
Christelijk gemengd koor Maranatha
Stichting Mentorschap Noord
Budgetmaatjes Winsum
Voedselbank Het Hogeland
Inloopspreekuur VKB Noord-Oost Groningen
Inbrengwinkel NOVO Style
Inbrengwinkel Het Snuffelhoekje
Financieel spreekuur Selwerd
Kringloopwinkel Emmaus
WIJS - Wijkinzet jongeren en studenten
Gemeente Groningen, Inkomensdienstverlening, Groningse Kredietbank
Inbrengwinkel NOVO De Kans
Financiëel inloop spreekuur
Inloopspreekuur Bijzondere Bijstand en Minima Eemsmond
Inloopspreekuur Bijzondere Bijstand en Minima Winsum
Inloopspreekuur Bijzondere Bijstand en Minima De Marne
Financiële groep WIJ Vinkhuizen
Ruilwinkel Ruilen Enzo (Korrewegwijk en De Hoogte)
Cortinghhuis (en BSV De Hoogte)
Kledingbank Maxima
Humanitas t'Hoogeland Klusproject
Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum
Praktijk Samen Wijs
Boodschappenbezorgdienst Jumbo Delfzijl
Boodschappen Pickuppoint Jumbo Bedum
Boodschappenbezorgdienst Coop Spijk
Boodschappenbezorgdienst Appingedam AH
Boodschappenbezorgdienst Spar Kappen Wagenborgen
Boodschappenbezorgdienst Troefmarkt
Boodschappenbezorgdienst Jumbo Appingedam
Boodschappenbezorgdienst Coop Appingedam
Boodschappenbezorgdienst Spar Zoutkamp
Boodschappenbezorgdienst Loppersum AH
Boodschappenbezorgdienst Plus Middelstum
Boodschappenbezorgdienst Coop Baflo
Boodschappenbezorgdienst Spar Warffum
Boodschappenbezorgdienst Spar Aduard
Boodschappenbezorgdienst Coop Uithuizermeeden
Boodschappenbezorgdienst Plus Bedum
Boodschappenbezorgdienst Pieterburen Biologische Winkel
Boodschappenbezorgdienst Plus Ten Boer
Boodschappenbezorgdienst Jumbo Delfzijl De Wending
Boodschappenbezorgdienst Jumbo Uithuizen
Boodschappenbezorgdienst Uithuizen AH
Huize Sint Franciscus
Virtuele Thuiszorg Nederland
Sociaal Wijkverpleegkundige Eemsmond
Inloopochtend Autisme Info Centrum
Wij Selwerd Boraxstraat 2
Kledingbank de Zeecontainer
Coöperatie Dichtbij
Beweegtuin Vinkhuizen
Openbare sport- en beweegplek
Beweegtuin De Mieden
Stichting Avondwandelvierdaagse Hoogkerk
Sportclub Hoogkerk
Tennisvereniging LTC 'Hoogkerk'
Boodschappen en Maaltijdservice Attent Ubels
Maaltijdservice Oosterlengte
Boodschappenbus Albert Heijn
Speeltuin de Helpen
Verenigingsgebouw Het Centrum
Inloopcafe voor inwoners
Dorpshuis De Heekt
Steunstee Wagenborgen
Stichting Bewonerscommissie
Wijkbelangen Delfzijl Noord
Welkom in de wijk (WDN)
Zorgcoöperatie Loppersum
Dorpshuis de Schans
Damclub Denk en Zet
Dorpsbelangen Leermens
Vereniging Sjoelclub en Kaartclub
Verzoamelstee Onderdendam
Dorpshuis Zijlvesterhoek
Stichting Ons Dorpshuis De Oude School
Stichting Dorpshuis Mensingeweer
Dorpshuis Vierhuizen
Noaberschap Adorp
Steunpunt Stichting 55+ Sauwerd
Breicafe Little Things
Taalhuis Uithuizen
Humanitas 't Hoogeland
Taalcafe Uithuizen
Quiltcafé met de 'Vrizze Wichter'
Breicafé in Bibliotheek Bellingwolde
Maatschappelijk werk De Marne
Jeugdgezondheidszorg
Jongerensite Kwaitwel Eemsmond
Jongerensite Kwaitwel De Marne
Jongerensite Kwaitwel Winsum
Jongerensite Kwaitwel Bedum
Cultuurerf Andledon
Creatief Café in Museum Stad Appingedam
Bibliotheek Afhaalpunt Zevenhuizen: OBS Het Veenpluis
Stichting Veur Mekoar
Judovereniging Bushido Kids
Handwerken De Brug Noord Groningen
Helpende Handjes – Wehe-den Hoorn
Dorpsbelangen Rieg
Dorpsbelangen Niekerk
Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn
Vereniging San Shou Tai-Jutsu Roodeschool
Sportvereniging Balans
Sportvereniging Zuid en Noordwolde
Jongerenwerk de Marne
Loopgroep Eemsmond Runners
Wandelen (Lopster Sportvereniging)
Stichting activiteiten Stad Appingedam
Wandel Sportvereniging Jupiter Winsum
Zwemvereniging Azuro
Spieksters veur Elkoar
Internetcursus Bibliotheek Winsum
Tuin (Volkstuin De Toffe Peer)
Verzoamelstee Bedum
Seniorenpraatgroep Stamtoafel
Gespreksgroep 'Omgaan met Dementie'
Ontmoetingsbijeenkomst Mantelzorgers Eemsmond
Ontmoetingsbijeenkomst Mantelzorgers Winsum
Ontmoetingsbijeenkomst Mantelzorgers De Marne
Kringloopwinkel en Buurtcentrum Charitas
Meet and Eat
Tuin (Volkstuin Garnwerd)
Inloopcafé voor Nabestaanden
Buurtsoep Fontein
De Zonnebloem Appingedam
De Zonnebloem Bedum
De Zonnebloem De Marne
De Zonnebloem Delfzijl
De Zonnebloem Eemsmond
Dreumes en Peutercafé Bibliotheek Bedum
Dreumes en Peutercafé Bibliotheek Winsum
Dreumes en Peutercafé Bibliotheek Uithuizen
Oma's Wassalon: wassen en klaverjassen in het Floreshuis
Gehandicaptenplatform Winsum
Taalhuis De Wijert
Naaiatelier Mooi Boel 050
Lunchcafé De Wijert
Pad2wijken
Krentjebrij
Speeltuin de Wijert
Sportpark De Wijert
Buurtvereniging Dingewold
Buurtvereniging Talmaweg
Samen doen Eemsmond
Jeugsoos Kantens
Buurtvereniging de Zuidhoek
Buurtvereniging Menkema
Tuin in de stad (Vinkhuizen)
Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk
Evangelische gemeente Ten Boer
Bibliotheek Vinkhuizen: 'samen verder'
Moestuinproject Flinke Vink
WIJ Huiskamer in de Korrewegwijk
Taalcafe Korrewegwijk en De Hoogte
WIJ Korrewegwijk
Lunchcafé Het Floreshuis
Eten bij L’Eetudié (Korrewegwijk)
Eten in Het Pand (Korrewegwijk)
Buurvrouw Koken (Korrewegwijk)
Eten bij CCG (De Hoogte)
Eten en koken bij Free Café Edanz
Odensehuis
Hamelhuys
Floreshuis
Hamrikheem
Wijktuin De Hoogte
Steunpunt Mantelzorg Marum
Jonge Mantelzorgers Hogeland
Vriendennetwerk Move2Friends
Eetgroep bij de kerk
Humanitas t'Hoogeland Vriendschappelijk Huisbezoek
Jeugdsoos Downtown
Speeltuin de Doorgang
Speeltuin
Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH)
Protestantse Gemeente Hoogkerk
Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Hoogkerk
Groninger Forum Hoogkerk
Theresiakapel
Stichting Zwembad Hoogkerk
Schietvereniging 'Hoogkerk'
Duiven Opvangcentrale
Klaverjasclub 'Harten Aas'
FNV Vrouwenbond Afd. Hoogkerk
Speeltuinvereniging 'Voor Hoogkerks Jeugd' (VHJ)
Gereformeerd Gemengd Koor 'Zingt Gode Lof'
Christelijk gemengd koor Maranatha
Christelijk Mannenkoor DA-CAPO
MacDowell Pipeband
Kookgroep Tuikwerd
Steunpunt Mantelzorg Het Hogeland
Taalhuis Bedum
Taalhuis Leens
Bie de Buuf
Dartclub Farmsum
Wijkraad Oosterhoogebrug Ulgersmaborg
Inloopspreekuur Maatschappelijke ondersteuning Bibliotheek Delfzijl
Boodschappen bezorgdienst Springer en van der Maar
Wijkplatform Over de Gracht/ Scheepsvaartbuurt
Beweegtuin Delfzijl
Badmintonvereniging Jupiter
Cruyff Court, de Johan Cruyff Foundation
Speeltuin Priegeltoen
Bridgeclub Delfzijl
Klaverjasclub Leermens
Toneelvereniging Mimicri
Jeugdsoos 't Hoekje
Naaiproject Werk op maat
Boeken Uitleenpunt in ‘t Olde Heem Kloosterburen
Tennisclub Usquert
Jeu de Boules vereniging Delfzijl
Textielcafe (De Heemen)
Lopster Sportvereniging
Fietsclub Sporek 50+
Stichting Aangepaste Sportbeoefening Eemsmond
Breicafé De Draad
Boerderij (Kinderboerderij) Maatjeshonk
Gehandicapten Sportclub Groningen
Brei-haak en quiltcafé Bibliotheek Delfzijl
Brei en Haakcafé Bibliotheek Uithuizen
Kinderyoga
Watergymnastiek voor ouderen
Computerlessen bij de bibliotheek Marum
Kaarten in het activiteitencentrum
Buurtcentrum Tuinpad
Wijkcentrum de Berk
Buurtcentrum Sonde 2000
Groninger Forum Bibliotheek Vensterschool lokatie Selwerd
Groninger Forum Bibliotheek lokatie Oude boteringestraat
Wijkbedrijf Selwerd
Stichting Kelderwerk (sport)
VRIJDAG Theater (voormalig Prinsentheater)
Dansen (stoeldansen) bij 't Olde Heem
Brei en Haakcafé in het dorpshuis
Multifunctioneel Centrum (MFC) de Wijert/Helpman
Gymclub (Dames)
Buurtcentrum Oranjewijk
Buurtpand OP MARS
Trommelclub 'Losgeslagen'
Muziekvereniging (Slagwerkensemble) Appingedam
Boerderijum, De Zijlen
Bezoekerscentrum Natuur en Duurzaamheideducatie Groningen
Sociaal Lunchcafe Het Schathuis
Fruitcafe De Helpende Hand
Sporthal De Wijert
Sportpark Coendersborg
Tennisvereniging GLTB (Groninger Lawn Tennis Bond)
Kringloopwinkel Mamamini
Breiclub De Hobbywichter
Taalhuis Winsum
Breiclub de Ribbels
Huurdersvereniging Kostverloren / HVK
Park (Asingapark) Middelstum
Mamamini Plantsoenbuurt
Judovereniging Performance
MFC De Stroming
Speeltuinvereniging 'De Oosterpoort'
Buurtcentrum Stadspark
Speel-Sport en Ontmoetingsplaats De Strip
Speeltuin De Stammenhof
Het jeugdteam SKSG
Saaksumborg
Yoga voor dames
Beweegtuin Lauwersoog
Bewonersbeheerteam De Hoogte en Korrewegwijk
Jeugdactiviteiten in Het Pand Korrewegwijk
Studio Draadkracht (naaiatelier)
Jeugdteam WIJ in Korrewegwijk en De Hoogte
Dansen voor Senioren
Majorette vereniging Eemskapel
Breicafé Garnwerd
Spiritueel café Usquert
Buurtcentrum de Semmelstee
Jeugdclub WIJ Corpus den Hoorn
Wall House #2
Kinderclub WIJ Corpus den Hoorn
Buurtkamer WIJ Corpus den Hoorn
Dansen (Werelddansen) voor 50+
Majorette en Twirl vereniging Follow Through
Westerkrant
Wij(k)Werken Hoogkerk
GouGoed Wijkwerken Hoogkerk
Hengelsportvereniging 'Excelsior Hoogkerk'
Kinderboekenhuis
Buurt -en speeltuinvereniging F.E.O.
Buurt- en Speeltuinvereniging Ons Belang
Wijkcentrum Het Dok
Wijkwerken Oosterparkwijk
Boekspot Steunstee Woldendorp
Boekspot Wijkcentrum ’t Houkje
Bridgevereniging Winsum
vogelvereniging Eemsmond
Stichting de Hulpexpress
Vlindertuin Lewenborg
Vrijwilligersvacaturebank
Ruil- en inbrengwinkel Selwerd
Buurtcomité Concordiabuurt
Huurdersverenigingen Patrimonium
Vereniging van Eigenaren
Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh
Huurdervereniging Hoogkerk/Noorddijk
Goudgoed
Korfbalvereniging Hoogkerk/Nanka Diamonds Tools
Korfbalvereniging Hoogkerk/Nanka Diamonds Tools
Toneelvereniging Kunst na Arbeid
Toneelvereniging Kunst na Arbeid
Voedselbank Groningen
Voedselbank Groningen
Buurtkoor Kooranje
Buurtkoor Kooranje
Buurtvereniging Oranjebuurt
Buurtvereniging Oranjebuurt
Buurt- en Speeltuinvereniging DIB (De Indische Buurt)
Buurt- en Speeltuinvereniging DIB (De Indische Buurt)
Stichting Wijkplatform Selwerd
Stichting Wijkplatform Selwerd
Middag voor alleenstaanden
Dagactiviteit voor ouderen Delfzijl
Buurtboomgaard Hoornse Meer - J.M. den Uylstraat
Christelijk Gemengd Zangkoor 'Sursum Corda'
Historische Vereniging Hoogkerk
Praten over Verlies
Buurtcafé 'de Molleboon'
Stichting Satu Budaya
DOT
Het Paleis
Interkerkelijk kinderkoor Eigenwijs Ten Boer
Interkerkelijk kinderkoor Eigenwijs Ten Boer
Simplon
Simplon
Toneelvereniging De Komedianten
Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk
Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk
Wijkwebsite Selwerd
Wijkwebsite Selwerd
Wijkkrant 'Nummer 1' voor Selwerd en Paddepoel
Wijkkrant 'Nummer 1' voor Selwerd en Paddepoel
Thuiszorg TSN (Bedum)
Jeugdsoos Happy Station
Jeugdsoos Happy Station
Jeugdsoos de Dump Ulrum
Jeugdsoos de Dump Ulrum
Luna Kankercafé
Steunstee Godlinze
Wandelstichting Aduard
Buurtkamer WIJ Rivierenbuurt
Buurtkamer WIJ Rivierenbuurt
Buurtkamer WIJ Rivierenbuurt
Damster Zorgbalie
VV Gorecht
Buurtvereniging Ons Belang
Buurtvereniging Ons Belang
VNN Verslavingszorg Noord/ Fact Groningen
Buurtvuur Selwerd
Oranje Huiskamer
Oranje Huiskamer
Oranje Huiskamer
Stichting vervoer voor ouderen haren
Dorpshuis de Groenenberg
Dorpshuis de Groenenberg
Dorpshuis de Groenenberg
Dorpshuis en Jeugdhonk De Tiehof
Dorpshuis en Jeugdhonk De Tiehof
Dorpshuis en Jeugdhonk De Tiehof
Forum Bibliotheek Haren
Forum Bibliotheek Haren
Forum Bibliotheek Haren
Ons Centrum / Dorpskerk Haren
Ons Centrum / Dorpskerk Haren
Coach4you
Coach4you
Coach4you
The Box
The Box
Sportcoaches Haren
Stichting Sport en spel Haren
Stichting Sport en spel Haren
Stichting Sport en spel Haren
Kledingbank Maxima Sappemeer
Kledingbank Maxima Sappemeer
Kledingbank Maxima Sappemeer
Boodschappenbezorgdienst Kruidenier Wolters / Haren
Westerholm zorgcentrum, restaurant en activiteiten
Westerholm zorgcentrum, restaurant en activiteiten
Westerholm zorgcentrum, restaurant en activiteiten
Buurthuis de Mellenshorst
Buurthuis de Mellenshorst
Buurthuis de Mellenshorst
WIJ Haren
WIJ Haren
WIJ Haren
Seniorenvereniging Haren SV Haren
Seniorenvereniging Haren SV Haren
Seniorenvereniging Haren SV Haren
Computerlessen Forum Bibliotheek Haren Klik & Tik
Computerlessen Forum Bibliotheek Haren Klik & Tik
Computerlessen Forum Bibliotheek Haren Klik & Tik
School's Cool Thuismentor voor de brugklasser - Torion
School's Cool Thuismentor voor de brugklasser - Torion
School's Cool Thuismentor voor de brugklasser - Torion
Vrouwen van Nu Glimmen
Vrouwen van Nu Glimmen
Vrouwen van Nu Noordlaren
Vrouwen van Nu Noordlaren
Zwembad Scharlakenhof
Zwembad Scharlakenhof
Zwembad Scharlakenhof
Taalhuis Haren
Taalhuis Haren
Voetbalvereniging GEO
Voetbalvereniging GEO
Stadshelden
Stadshelden
Stadshelden
Voetbalvereniging Godlinze
Voetbalvereniging Godlinze
Voetbalclub 'SVW' Woltersum
Voetbalclub 'SVW' Woltersum
Voetbalvereniging Omlandia
Voetbalvereniging Omlandia
Voetbalvereniging Ulrum
Voetbalvereniging Ulrum
Voetbalvereniging Zeester Zoutkamp
Voetbalvereniging Zeester Zoutkamp
Voetbalvereniging Zeester Zoutkamp
Bewonerscommissie Spicaflat
Dorpsondersteuner Wagenborgen en Woldendorp
Dorpsondersteuner Wagenborgen en Woldendorp
Dorpsondersteuner Wagenborgen en Woldendorp
Steunstee Woldendorp
Steunstee Woldendorp
Steunstee Woldendorp
Beweegloket Delfzijl
Beweegloket Delfzijl
Beweegloket Delfzijl
Yoga Monique Jolanda (Hatha yoga)
Yoga Monique Jolanda (Hatha yoga)
Yoga Monique Jolanda (Hatha yoga)
Rugby Club Phoenix
Damclub Delfzijl
Damclub Delfzijl
Damclub Delfzijl
Buurthuis en wijkvereniging 't Kaarnhoes
Buurthuis en wijkvereniging 't Kaarnhoes
Buurthuis en wijkvereniging 't Kaarnhoes
VN Panel het Hoogeland
VN Panel het Hoogeland
VN Panel het Hoogeland
Woongroep Marenland
Kanovereniging De Blauwe Reigers
Gemengd Koor Ten Boer
Gemengd Koor Ten Boer
Tuin (Volkstuin Delfzijl)
Baptistengemeente Havenlicht
Baptistengemeente Havenlicht
Stichting Het Juridisch Spreekuur
Adviesraad Divers Delfzijl
Tennisvereniging Wagenborgen
Tennisvereniging Wagenborgen
Activiteitencentrum Uithuizen
Activiteitencentrum Uithuizen
Stichting Stadsboerderij De Wiershoeck
Stichting Stadsboerderij De Wiershoeck
Stichting Stadsboerderij De Wiershoeck
Judo Bushido
Baptistengemeente De Cirkel (Korrewegwijk)
Computerlessen bij de bibliotheek Uithuizen
Bibliotheek Warffum
Boksen met parkinson
Boksen met parkinson
Boksen met parkinson
Boksvereniging Appingedam
Boksvereniging Appingedam
Boksvereniging Appingedam
NNT Noord Nederlands Toneel
Taalhuis Appingedam
Taalhuis Appingedam
Taalhuis Appingedam
Bibliotheek Middelstum
Bibliotheek Middelstum
Bibliotheek Middelstum
Computerlessen bij de bibliotheek Appingedam
Computerlessen bij de bibliotheek Appingedam
Computerlessen bij de bibliotheek Appingedam
Bibliotheek Loppersum
Bibliotheek Loppersum
Bibliotheek Loppersum
Taalhuis Loppersum
Taalhuis Loppersum
Taalhuis Loppersum
Bibliotheek Spijk
Bibliotheek Spijk
Bibliotheek Spijk
Bibliotheek Delfzijl
Sociaal Wijkverpleegkundige Appingedam TSN & Zonnehuis
Stichting Paddepoel Energiek
Stichting Paddepoel Energiek
Stichting Paddepoel Energiek
Repair Cafe Ten Boer
Repair Cafe Ten Boer
PKN gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
M.C.M.
Jimmy's 050
Jimmy's 050
Jimmy's 050
Kringloop Voor Elkaar
Kringloop Voor Elkaar
Kringloop Voor Elkaar
Woningstichting Wierden en Borgen
Voetbalvereniging Farmsum
Voetbalvereniging Farmsum
Taalcafe Delfzijl
Taalcafe Delfzijl
Taalcafe Delfzijl
Inloopmiddag Zorgcoöperatie Loppersum
Dorpscoöperatie MiddelSoam
Dorpscoöperatie MiddelSoam
Ontmoetingspunt t`Houkje
Seniorweb Groningen
Seniorweb Groningen
Seniorweb Groningen
Dorpszorg Ulrum
Onderwatersportvereniging Nakki
KANS Mentoring
Schuttersvereniging de Wierdeschutters
Meedoen pas openbaar vervoer | Gratis met bus en trein
Meedoen pas openbaar vervoer | Gratis met bus en trein
Tafeltennisvereniging Midstars
Tafeltennisvereniging Midstars
Wandelmaatjes Groningen
Wandelmaatjes Groningen
IJs- en sportvereniging de Wierde
IJs- en sportvereniging de Wierde
Sjoelclub alle schijven doen mee
Sjoelclub alle schijven doen mee
Toneelvereniging Kinea
Jeu de Boules vereniging Westeremden
Jeu de Boules vereniging Westeremden
Volleybalvereniging Set Up
Volleybalvereniging Set Up
Brassband Heman Zuidwolde
Tennisvereniging ZNEO
Tennisvereniging ZNEO
Loopgroep Bedum
Loopgroep Bedum
Muziekvereniging Orpheus
Praktijk Inspire Coaching Loppersum
Rabobank Groninger Land
Kinder- en Jeugdtherapeut
Politie Delfzijl
Bibliotheek Appingedam
Inge Dijks kinder- en jeugdtherapeut
Voetbalvereniging Niekerk
Voetbalvereniging Niekerk
Tennisvereniging Onstaborg
Tennisvereniging Onstaborg
Pencak Silat vereniging Padjadjaran Uithuizen
Pencak Silat vereniging Padjadjaran Uithuizen
Brassband Immanuel
Muziekvereniging Boreas
Sportvereniging Merna
Sportvereniging Merna
Tennisclub Winsum
Tennisclub Winsum
Voetbalvereniging Z.E.C.
Voetbalvereniging Z.E.C.
Sportdorp Zoutkamp
Sportdorp Zoutkamp
Watersportvereniging Soltcamper Rill
Watersportvereniging Soltcamper Rill
Wandelclub Zoutkamp
Wandelclub Zoutkamp
Humanitas t'Hoogeland Taalondersteuning
Voedselweggeefkast Graaf Adolfstraat
Voedselweggeefkast Graaf Adolfstraat
Koor Amor Cantandi
Koor Amor Cantandi
Bewonersorganisatie Hortusbuurt-Ebbingekwartier
Muziekvereniging Volharding Ten Boer
Wester-Theater Garmerwolde
Stichting HIP (Hulp In Praktijk)
Stichting HIP (Hulp In Praktijk)
Stichting HIP (Hulp In Praktijk)
Villa Pinedo
Villa Pinedo
Villa Pinedo
Saar aan huis
Dorpsbelangen Lauwersoog
Dorpsbelangen Lauwersoog
Vriendenbus Dignis
Vriendenbus Dignis
Vriendenbus Dignis
VoorleesExpress Delfzijl
Jonge mantelzorgers gemeente Eemsdelta
Jonge mantelzorgers gemeente Eemsdelta
CJG Eemsdelta - Thema De Grote Oversteek van groep 8 naar de middelbare school
CJG Eemsdelta - workshop Timemanagement voor gezinnen
CJG Eemsdelta - workshop "Wijs met Media", Je gezin online
CJG Eemsdelta - workshop "Wijs met Media", Je gezin online
Reparatiecafé Fix ‘M Kluscafé (Korrewegwijk en De Hoogte)
Reparatiecafé Fix ‘M Kluscafé (Korrewegwijk en De Hoogte)
Reparatiecafé Fix ‘M Kluscafé (Korrewegwijk en De Hoogte)
Bibliotheek Het Hogeland - Bedum
Inloopspreekuur Bijzondere Bijstand en Minima Het Hogeland - Bedum
Inloopspreekuur Statushouders Bibliotheek Het Hogeland - Bedum
Inloopspreekuur Statushouders Bibliotheek Het Hogeland - Uithuizen
Inloopspreekuur Statushouders Bibliotheek Het Hogeland - Winsum
Inloopspreekuur Steunpunt Mantelzorg Het Hogeland Leens
Inloopspreekuur Steunpunt Mantelzorg Het Hogeland - Uithuizen
Inloopspreekuur Steunpunt Mantelzorg Het Hogeland - Winsum
Buurtvereniging Plan West Middelstum
Inloopbijeenkomst Reuma Patiënten Vereniging Groningen
Tennisclub Delfzijl
Tennisclub Delfzijl
Tennisclub Delfzijl
Stichting IVAK
Stichting IVAK
Dorpsbelangen Bedum
Dorpsbelangen Bedum
Dorpsbelangen Bedum
Buurtvereniging Paddepoel Noord-Oost
Kledingbank de Zeecontainer
Kledingbank de Zeecontainer
Kledingbank de Zeecontainer
Louisa Martial Arts Ten Boer
Louisa Martial Arts Ten Boer
Louisa Martial Arts Ten Boer
Rembrandt Caemer
Rembrandt Caemer
Rembrandt Caemer
Wijkblad de Hunze / van Starkenborgh
Wijkblad de Hunze / van Starkenborgh
Wijkblad de Hunze / van Starkenborgh
Smartlappenkoor Tiedverdrief
Smartlappenkoor Tiedverdrief
Smartlappenkoor Tiedverdrief
Wandel Sportvereniging Ten Boer
Boodschappenbezorgdienst Spar Winsum
VvE De Noorder
Scouting De Struners
Scouting De Struners
Scouting De Struners
Opleiding Binn'stad
Hockeyclub Bedum
Jeugdteam Wij De Wijert
Jeugdteam Wij De Wijert
Jeugdteam Wij De Wijert
Vrouwen van Nu Haren
Vrouwen van Nu Haren
Vrouwen van Nu Haren
Restaurant de Dilgt
Restaurant de Dilgt
Restaurant de Dilgt
Stichting Gezondheidscentrum Overdiep
Stichting Gezondheidscentrum Overdiep
Speel-O-Theek Haren
Speel-O-Theek Haren
Speel-O-Theek Haren
Moeders Informeren Moeders
Moeders Informeren Moeders
Moeders Informeren Moeders
Bakfiets De Wijert
Bakfiets De Wijert
Jeugdsoos Eagle
Jeugdsoos Eagle
Jeugdsoos Eagle
Moluks Evangelische Kerk Hoogkerk
Moluks Evangelische Kerk Hoogkerk
Moluks Evangelische Kerk Hoogkerk
Atletiek Vereniging Fivelstreek
Buurtvereniging Opwierde II
Samen dansen in Betingestaete
Wandelsportvereniging Spirit
Wandelsportvereniging Spirit
Fonds goed idee
Fonds goed idee
Fonds goed idee
De Oude Bieb
De Oude Bieb
De Oude Bieb
Kringloopwinkel Oranjebuurt
Kringloopwinkel Oranjebuurt
Zwemschool Linda
Verslavingszorg Noord Nederland
Dartclub Hoogkerk
Kloosterkerkgemeente Ten Boer Woltersum Sint Annen
Kloosterkerkgemeente Ten Boer Woltersum Sint Annen
Stichting Present Noord Groningen
Stichting Present Noord Groningen
Stichting Present Noord Groningen
Gespreksgroep 'Verbroken Relatie'
Inloop GGZ - Ixta Noa
Inloop GGZ - Ixta Noa
Inloop GGZ - Ixta Noa
wehelpen.nl
wehelpen.nl
wehelpen.nl
Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen
Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen
Buurtcentrum 't Heerdenhoes
Auticafé Groningen
Auticafé Groningen
Immanuelkerk Groningen
Immanuelkerk Groningen
Immanuelkerk Groningen
Country Line Dance
Museum (MuzeeAquarium)
Museum (MuzeeAquarium)
Dorpsbelangen Ten Boer
Dorpsbelangen Ten Boer
Jongerenclub Garmerwolde
Jongerenclub Garmerwolde
Weggeefwinkel Ten Boer
Weggeefwinkel Ten Boer
Weggeefwinkel Ten Boer
sociale koelkast - Fruitcafé De Helpende Hand
BSV Selwerd
BSV Selwerd
BSV Selwerd
Buurt- en speeltuinvereniging Selwerd
Buurt- en speeltuinvereniging Selwerd
Buurt- en speeltuinvereniging Selwerd
Woningstichting de Delthe
Stichting Leergeld Appingedam
Stichting Leergeld Appingedam
Stichting Leergeld Loppersum
Stichting Leergeld Loppersum
Stichting Leergeld Loppersum
Wijkleerbedrijf Winsum
Wijkleerbedrijf Winsum
Wijkleerbedrijf Winsum
Edanz (De Hoogte)
Edanz (De Hoogte)
Edanz (De Hoogte)
Thuiszorg TSN (Winsum)
Badminton Club Bedum
Woldwijk
Woldwijk
Woldwijk
Jeugdsoos The Livingroom
Jeugdsoos The Livingroom
Jeugdsoos The Livingroom
Leefstijl Loopgroep De Wijert voor vrouwen
Sportvereniging Unitas
Buurtcentrum de Wende
Buurtcentrum de Wende
Buurtcentrum de Wende
Lentis Preventie
Lentis Preventie
Sociaal Wijkverpleegkundige Winsum
Sportvereniging Turning Winsum
Sportvereniging Turning Winsum
Easy Driving Haren
Easy Driving Haren
Bewonersorganisatie Ebbingekwartier
Bewonersorganisatie Ebbingekwartier
Bewonersorganisatie Ebbingekwartier
Volleybalvereniging Trias
Volleybalvereniging Trias
Volleybalvereniging Trias
Maatschappelijk werk in het Gezondheidscentrum
Maatschappelijk werk in het Gezondheidscentrum
Maatschappelijk werk in het Gezondheidscentrum
Buurtbemiddeling Groningen Stad
OV Ambassadeur Eemsmond
OV Ambassadeur Eemsmond
Huis voor de Sport Groningen / Team Eemsdelta
Huis voor de Sport Groningen / Team Eemsdelta
Huis voor de Sport Groningen / Team Eemsdelta
OV Ambassadeur De Marne
OV Ambassadeur De Marne
Logeerhuis De Opstap
Logeerhuis De Opstap
Stichting Meer Hoornse Meer
Stichting Meer Hoornse Meer
Stichting Meer Hoornse Meer
Humanitas 't Hoogeland - Het Levensverhaal
Humanitas 't Hoogeland - Het Levensverhaal
Praktijk De Ezelsbrug
Praktijk De Ezelsbrug
Repair Cafe Haren
Sportcenter AroBus
Sportcenter AroBus
Sportcenter AroBus
Adviesraad Het Hogeland
Dorpshuis de Hoeksteen
Dorpshuis de Hoeksteen
Dorpshuis de Hoeksteen
Kerk Leegkerk
Kerk Leegkerk
Kerk Leegkerk
Thuiszorg TSN (Uithuizermeeden)
woonzorgcentrum Ebbingepoort
woonzorgcentrum Ebbingepoort
Adviesraad Gehandicapten Appingedam
Handwerkclub
Handwerkclub
Tennisvereniging Woldendorp
Tennisvereniging Woldendorp
Steunstee 't Zandt
Stichting De Holm Den Andel
Stichting De Holm Den Andel
Gymvereniging Baflo
Gymvereniging Baflo
Humanitas Midden-Groningen
Humanitas Midden-Groningen
Humanitas Midden-Groningen
Segitiga Pencak Silat Bedum
Segitiga Pencak Silat Bedum
Volleybalvereniging DOS
Volleybalvereniging DOS
AQUA Bedum-Z.P.C. Dukdalf
AQUA Bedum-Z.P.C. Dukdalf
Bridgeclub Bedum
Wielervereniging Bedum
Wielervereniging Bedum
Korfbalvereniging DWA/Argo
Korfbalvereniging DWA/Argo
Voetbalvereniging Bedum
Voetbalvereniging Bedum
Voetbalvereniging Bedum
Blaaskapel bedum: Beemer Bloaskapel
BSV Ruischerbrug
BSV Ruischerbrug
BSV Ruischerbrug
Jongerenwerk Bedum
Taalcafe Bedum
Tennisclub Eenrum
Tennisclub Eenrum
Motorclub Eenrum
Motorclub Eenrum
Motorclub Eenrum
Bommelthoes
Dorpsherberg Lanting
Dorpsherberg Lanting
Dorpshuis Aeolus
Dorpshuis Ezinge
Dorpshuis de Fakkel
Dorpshuis Pieterburen
Dorpshuis Pieterburen
Dorpshuis Pieterburen
Dorpshuis t Binhoes
Dorpshuis Ubbegaheem
Dorpshuis Weersterheem
Dorpshuis `t Zandt
Dorpshuiskamer Ien Scheersalon
Inloopspreekuur Mijnbouwschade (Stut en Steun) Uithuizen
Inloopspreekuur Mijnbouwschade (Stut en Steun) Loppersum
Inloopspreekuur Mijnbouwschade (Stut en Steun) Kolham
Jeu de Boules Loppersum
Jeu de Boules vereniging Woldendorp
Judoschool Renshu Ezinge
Pilates voor 50+
Speeltuin Knollentoen
Sporten: Medisch zwemmen
Sporten: Paardensport
Sporten: Sport, spel en bewegen
Sporten: Sport, spel en bewegen
Sporten: Wandelen en hardlopen
Sporten: Wandelen en hardlopen
Sportpret
Sportsoos Bedum
Stichting De Jonge Onderzoekers
Stichting De Jonge Onderzoekers
Uniek Sporten: Sjoelen Uithuizen
Wandel en hardloop begeleiding Uithuizen
Dorpshuis Ons Huis
Dorpsbelangen Garmerwolde
Dorpsbelangen Garmerwolde
Ainrommer Shantykoor
Alzheimer Café Bedum
Alzheimer Café Winsum
Amusementskoor Aig'n Wies
ANWB Streetwise
ANWB Streetwise
Atletiek Artemis Winsum
Autiteam Glimmen
Baby info uur Consultatiebureau Oosterparkwijk
Babycafé Bibliotheek Winsum
Babycafé Bibliotheek Winsum
Badminton Club Appingedam
Badminton Club Hoogkerk
Balletschool Noord-Groningen
Basisschool Ten Boer 'CBS De Fontein'
Bedum Blues Basketbal
Bedum Blues Basketbal
Beijumers voor Beijumers
Beijumers voor Beijumers
Beijumers voor Beijumers
Ben je al bij B.A.S. geweest?
Beweegloket Appingedam
Beweegloket Appingedam
Beweegloket Appingedam
Bewonersbedrijf Delfzijl Noord
Bewonerscommissie Tuikwerd
Bewonersorganisatie Beijum
Bewonersorganisatie Beijum
Bewonersorganisatie Beijum
Bewonersorganisatie Wijk Overleg Korrewegwijk (WOK)
Bibliotheek Groningen
Bibliotheek Leens
Bibliotheek Winsum
Woldwijckcentrum
Woldwijckcentrum
Woldwijckcentrum
Dorpshuis Tonegido
MFC Velemansdroom Tjuchem
Stichting Dorpshuis de Pompel
Stichting Dorpshuis Pand404 (jongerenactiviteiten)
Stichting Dorpshuis Steendam
Dorpscentrum De Broeckhof
Stichting Wijkcentrum De Kern
Centrum de Badde
Stichting Wijkcentrum Spoorstraat-Kieldiep (Spokie)
Wijkrestaurant De Duindoorn
Wijkrestaurant De Duindoorn
Thuis voorlezen
Stichting Leergeld Midden-Groningen
Stichting Leergeld Midden-Groningen
Fietslessen Midden-Groningen
Fietslessen Midden-Groningen
Paperazo Humanitas Thuisadministratie - Hoogezand
Paperaszó Humanitas Thuisadministratie - Sappemeer
Paperaszó Humanitas Thuisadministratie - Muntendam
Paperaszó Humanitas Thuisadministratie - Slochteren
Humanitas Maatjes activiteit
Humanitas Maatjes activiteit
Vriendschapskring
Vriendschapskring
Vriendschapskring
Stichting Dorpshuis Meeden
Bij Bosshardt Oosterparkwijk
Bij Bosshardt Oosterparkwijk
Biljartclub de Poedel
Biljartclub de Poedel
Biljartclub Hoogkerk
Biljartclub 't Witte Hoes
Biljartvereniging Gang is alles
Biljartvereniging Gang is alles
Biljartvereniging V.O.P. Warffum
Biljartvereniging V.O.P. Warffum
Bingo in Den Andel
Bingo in Zonnehuis de Marne
Biljartclub Havenstad
Bingo voor Senioren
Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
Puberkamer
Trefpunt De Siersteen
stichting BeWoners Platform Lewenborg (BWPL)
stichting BeWoners Platform Lewenborg (BWPL)
stichting BeWoners Platform Lewenborg (BWPL)
Beweegtuin De Twaalf Hoven
Zorgproject Wedde dat het lukt
Confiance a la Carte
Hart en Vaatcafe Groningen
Hart en Vaatcafe Groningen
Hart en Vaatcafe Groningen
Moskee Eyup Sultan Camii
Bingo bij De Twaalf Hoven
Mijn Wijkgidsen Groningen
Mijn Wijkgidsen Groningen
UnlimiteD B.V
UnlimiteD B.V
De Zelfmakerij
De Zelfmakerij
ErvaarWerk
ErvaarWerk
Factor 5
Factor 5
Fiducia Zorg
Speelgoedbank Amalia
Speelgoedbank Amalia
Schoolfruit Midden-Groningen
Schoolfruit Midden-Groningen
Schoolfruit Midden-Groningen
Stichting Present Groningen
Stichting Present Midden-Groningen
Huisraadbank
Huisraadbank
Koken en Kletsen Multicultureel
Koken en Kletsen Multicultureel
Koken en Kletsen Multicultureel
Zorg Wissel Groningen
Zorg Wissel Groningen
Zorg Wissel Groningen
Lentezorg BV
Libra Coaching en begeleiding
Libra Coaching en begeleiding
MIEP huishoudservice
MIEP huishoudservice
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties U.A.
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties U.A.
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties U.A.
PGB Zorgconsulent
PGB Zorgconsulent
PGB Zorgconsulent
Praktijk de Switch
Praktijk de Switch
Praktijk de Switch
Priva Zorg
Priva Zorg
Priva Zorg
Saul sociaal zekerheidsrecht
Scauting Coaching en Detachering B.V.
Scauting Coaching en Detachering B.V.
Scauting Coaching en Detachering B.V.
Senior Service
Senior Service
Senior Service
Solition! Veendam
Solition! Veendam
Stepwork
Stepwork
Stichting De Hoven
Stichting De Hoven
Stichting Inzet naar vermogen
Stichting Inzet naar vermogen
Stichting Inzet naar vermogen
Stichting Joyce House
Stichting Joyce House
Stichting Joyce House
Transfer Zorg en Begeleiding
Transfer Zorg en Begeleiding
Transfer Zorg en Begeleiding
Zorg anders v/h Zorgboerderij Annen
Zorg anders v/h Zorgboerderij Annen
Zorg anders v/h Zorgboerderij Annen
Zorgclub Groningen
Zorgclub Groningen
Zorgclub Groningen
VLOT Groningen
VLOT Groningen
Zorggroep Perspectief
Zorggroep Perspectief
Zorggroep Stad en Ommelanden
Zorggroep Stad en Ommelanden
De Factor
De Factor
Aardema Thuiszorg
Puberkamer
Puberkamer
Zorgintens
Zorgintens
Zorgintens
Stichting Elker
Stichting Elker
Stichting Elker
Stichting HIP
Stichting HIP
Stichting HIP
Zorgtuin Terraplant Groeningherland
Zorgtuin Terraplant Groeningherland
Cafe Old Inn
Cafe 't Keilhoes
Centrum Jeugd en Gezin Haren
Centrum Jeugd en Gezin Haren
Centrum Jeugd en Gezin Haren
Christelijke Volleybalvereniging 'Smash And Block'
Christelijke Volleybalvereniging 'Smash And Block'
Coöperatie Dichtbij
Coöperatie Dichtbij
Coöperatie Dichtbij
Coöperatie Klooster&Buren
Coöperatie Klooster&Buren
Coöperatie Klooster&Buren
Coöperatieve Wijkraad
Colourful Het Hogeland
Colourful Het Hogeland
Colourful Het Hogeland
Computerbank Het Hogeland
Computerclub Farmsum
Computercursus op maat
Computercursus op maat
Computercursus op maat
Computer inloopochtend
Country Line Dance in het Dorpshuis
Culturele vereniging Hart van Hoogkerk
Cultuur Historische Vereniging Ten Boer
Cursus Druk en Dwars
Cursus Druk en Dwars
Dagactiviteit Ewsum
Damsoos t' Olde Heem
Damster Tafeltennis Club '78
Damvereniging Warffum
Kringloop+
Kringloop+
Dansen (Sacrale Dans)
Dansen (Sacrale Dans)
Dansen (Sacrale Dans)
Dansen (Stijldansen) voor 55+
Dansschool Gerritsen
Dansschool Randoe
Dansschool Randoe
Dansschool Randoe
Dartvereniging PieltjeKwakkers
De Beijumer
De Beijumer
De Beijumer
De Blauwe Boerderij
De Blauwe Boerderij
De Breinbieb Delfzijl
De Breinbieb Delfzijl
De Breinbieb Delfzijl
De Breinbieb Bedum
De Breinbieb Bedum
De Breinbieb Bedum
WIJ Ten Boer
WIJ Ten Boer
WIJ Ten Boer
De Dilgt (ZINN T(huis)zorg / Wonen en Welzijn)
De Dilgt (ZINN T(huis)zorg / Wonen en Welzijn)
De Dilgt (ZINN T(huis)zorg / Wonen en Welzijn)
WIJ Vinkhuizen
WIJ Vinkhuizen
De Nieuwe Zorg Thuis
De Nieuwe Zorg Thuis
De Rieshoek
De Rieshoek
De Rijdende Popschool
De Rijdende Popschool
De Rijdende Popschool
De Strinke
De vereniging voor volksvermaken
De vereniging voor volksvermaken
Spelcontainer WIJ Corpus den Hoorn
Spelcontainer WIJ Corpus den Hoorn
Spelcontainer WIJ Corpus den Hoorn
Zorg en ondersteuning Het Hogeland
De Tijd
Kringloopwinkel Veur Mekoar
de Vinkmobiel
de Vinkmobiel
de Vinkmobiel
Buurttaxi Selwerd
Buurttaxi Selwerd
Buurttaxi Selwerd
Loodsmobiel (Lewenborg en omliggende wijken)
Loodsmobiel (Lewenborg en omliggende wijken)
Loodsmobiel (Lewenborg en omliggende wijken)
Heerdmobiel (Beijum en omliggende wijken)
Heerdmobiel (Beijum en omliggende wijken)
Heerdmobiel (Beijum en omliggende wijken)
GGD-consultatiebureau Appingedam
GGD-consultatiebureau Appingedam
GGD-consultatiebureau Delfzijl
GGD-consultatiebureau Delfzijl
GGD-consultatiebureau Eenrum
GGD-consultatiebureau Eenrum
GGD-consultatiebureau Loppersum
GGD-consultatiebureau Loppersum
GGD-consultatiebureau Middelstum
GGD-consultatiebureau Middelstum
GGD-consultatiebureau Uithuizermeeden
GGD-consultatiebureau Uithuizermeeden
GGD-consultatiebureau Ulrum
GGD-consultatiebureau Ulrum
GGD-consultatiebureau Usquert
GGD-consultatiebureau Usquert
GGD-consultatiebureau Warffum
GGD-consultatiebureau Warffum
GGD-consultatiebureau Oosterparkwijk
GGD-consultatiebureau Oosterparkwijk
GGD-consultatiebureau Winsum
GGD-consultatiebureau Winsum
GGD-consultatiebureau Sauwerd
GGD-consultatiebureau Sauwerd
GGD-consultatiebureau Bedum
GGD-consultatiebureau Bedum
Sociaal Wijkverpleegkundige Het Hogeland – Bedum
Sociaal Wijkverpleegkundige Het Hogeland – Bedum
Sociaal Wijkverpleegkundige Het Hogeland – De Marne
Sociaal Wijkverpleegkundige Het Hogeland – De Marne
Sociaal Wijkverpleegkundige Het Hogeland – Uithuizen
Sociaal Wijkverpleegkundige Het Hogeland – Uithuizen
Sociaal Wijkverpleegkundige Het Hogeland – Winsum
Sociaal Wijkverpleegkundige Het Hogeland – Winsum
Dartcafé in het dorpshuis
De Biotoop
De Biotoop
Dig050 Groningen
Dig050 Groningen
Digitaal Café
Dorpencoördinatoren (gemeente Het Hogeland)
Bibliotheek Harkstede
Bibliotheek Harkstede
Bibliotheek Harkstede
Bibliotheek Hoogezand
Bibliotheek Hoogezand
Bibliotheek Hoogezand
Bibliotheek Noordbroek
Bibliotheek Noordbroek
Bibliotheek Noordbroek
Bibliotheek Siddeburen
Bibliotheek Siddeburen
Bibliotheek Siddeburen
Bibliotheek Slochteren
Bibliotheek Slochteren
Bibliotheek Slochteren
Bibliotheek Zuidbroek
Bibliotheek Zuidbroek
Bibliotheek Zuidbroek
Boukenstee
Boukenstee
Boukenstee
Culturele raad Muntendam
Culturele raad Muntendam
Culturele raad Muntendam
De Menterne
De Menterne
De Menterne
Sociaal Cultureel centrum 't Woldhuus
Sociaal Cultureel centrum 't Woldhuus
HIP (hulp in de praktijk) Groningen
HIP (hulp in de praktijk) Groningen
HIP (hulp in de praktijk) Groningen
De Zonnebloemauto
De Zonnebloemauto
De Zonnebloemauto
Stichting Vier het Leven
Stichting Vier het Leven
Stichting Vier het Leven
Fietsen alle jaren
Fietsen alle jaren
Fietsen alle jaren
ZINN Tours / ZINNpas
ZINN Tours / ZINNpas
ZINN Tours / ZINNpas
Zwemgroep gehandicapten Hoogezand-Sappemeer
Zwemgroep gehandicapten Hoogezand-Sappemeer
Stichting De Brug Midden Groningen
Stichting De Brug Midden Groningen
Actief 55+ Noordbroek
Actief 55+ Noordbroek
Actief 55+ Zuidbroek
Actief 55+ Zuidbroek
PCOB afd. Siddeburen e.o
PCOB afd. Siddeburen e.o
POSO Ouderenbelangen Midden-Groningen
POSO Ouderenbelangen Midden-Groningen
POSO Ouderenbelangen Midden-Groningen
Senioren computervereniging Alt HS
GGD-consultatiebureau Uithuizen
GGD-consultatiebureau Uithuizen
Woningcorporatie Lefier
Stichting Avondzon
Jeugdsoos 't Kon Amper
Jeugdsoos 't Kon Amper
Jongerencentrum Heartbeat Noordbroek
Sportimpuls
Jongerencentrum Malgré Tout Meeden
Kinderspeelweek Noordbroek
Senioren Orkest
Jeu de Boules club Appingedam
Jongerenwerk Slochteren (Roelof van Houten)
Stichting jeugdwerk De Schans
Bewegen op de stoel voor ouderen
Dignis
Dignis
Doedertoe
Doedertoe
Doedertoe
Koninklijke Rederijkerskamer Tollens
Lentis Inloop / (Activiteitencentrum Uithuizen)
Stichting Activiteitencommissie Fraeylemaborg
Stichting Behoud Karakteristieke Dorpsgezichten Menterwolde
Stichting Cultureel Slochteren
Dorpsbelangen Leens
Dorpsbelangen Mensingeweer
Dorpsbelangen Middelstum
Dorpsbelangen Oosterwijtwerd
Dorpsbelangen Pieterburen, Broek en Wierhuizen
Dorpsbelangen Schouwerzijl
Dorpsbelangen Stedum
Stichting Met Meer Cultuur
Dorpsbelangen Usquert
Dorpsbelangen Wehe-den Hoorn
Stichting Metmans
Stichting Metmans
Dorpsbelangen Wirdum
Dorpsbelangen Zeerijp
SchuldHulpMaatje
Open Monumentendagen Midden-Groningen
Open Monumentendagen Midden-Groningen
Dorpshuis Aig`n Heerd
Dorpshuis ’t Kropshuus
Dorpshuis Bij Jacobus
Dorpshuis Borgsweer
Dorpshuis De Bongerd Woltersum
Dorpshuis De Bongerd Woltersum
Dorpshuis de Klabbe
Dorpshuis 'De Leeuw' Garmerwolde
Dorpshuis 'De Leeuw' Garmerwolde
Dorpshuis 'De Leeuw' Garmerwolde
Dorpshuis De Warf
Dorpshuis De Warf
Dorpshuis Diekstaal
Dorpshuis Hoogkerk
Dorpshuis Maarhoes
Dorpshuis Nooitgedacht
Stichting Drieborgentocht
Theaterbureau Jacqueline Nowak
Historische vereniging Bie 't Schildt
Historische Vereniging Het Wold
Historische vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o
EHBO afd. Harkstede / Scharmer
EHBO afd. Harkstede / Scharmer
EHBO afd. Hoogezand-Sappemeer
EHBO afd. Kolham
EHBO afd. Kolham
EHBO afd. Meeden
EHBO afd. Meeden
EHBO afd. Muntendam
EHBO afd. Muntendam
EHBO afd. Noordbroek
EHBO afd. Noordbroek
EHBO afd. Sappemeer
EHBO afd. Sappemeer
EHBO afd. Schildwolde / Hellum
EHBO afd. Schildwolde / Hellum
EHBO afd. Siddeburen
EHBO afd. Siddeburen
Stichting platform Woldwijck
Stichting platform Woldwijck
Verloskundigenpraktijk Midden-Groningen
Kraamzorg Greetje Oostland
Scouting De Trappers Hoogezand-Sappemeer
Bioscoop Filmhuis Hoogezand
Voedingsburo Van der Linde
Gasthuis Hoogezand-Sappemeer
Diëtistenpraktijk Nijenhuis
Museum Lammert Boerma
Strijkijzer Museum
Buitenfitness Beijum
Buitenfitness Beijum
Buitenfitness Beijum
Muziek - Dwarsfluitles Kolham
Muziekschool de Notenboom
Muziekschool de Notenboom
Leger des Heils, Dienstencentrum Hoogezand
Leger des Heils, Dienstencentrum Hoogezand
Leger des Heils, Dienstencentrum Hoogezand
Scouting Groep Fraeylema
Manege De Woldstreek
Manege De Woldstreek
Manege Nieboer
Manege Nieboer
Dorpshuis Diggelschip
Dorpshuis Open Haard
Dorpshuis 't Mainschoar Kolham
Dorpshuis 't Mainschoar Kolham
Dorpshuis 't Mainschoar Kolham
Dorpshuis 't Ol Schoultje
Dorpshuis Kloosterstee
Dorpshuis Moarstee
Dorpshuis De Mainschoar
Muziek - Capriccio Clarinet Orchestra
Muziek - Chr. Brassband Elad Muntendam
Muziek - Chr. Fanfarekorps Juliana
Muziek - Chr. muziekvereniging De Woudklank / Schildwolde / Slochteren
Muziek - Fanfarecorps H-S
Muziekvereniging Concordia
Muziekvereniging Oosterbroek
Zangkoor - Brokekoor Westerbroek
Zangkoor - Brokekoor Westerbroek
Dorpshuis t' Schienvat
Dorpshuis t' Schienvat
Dorpshuis t' Schienvat
Zangkoor - Close Harmony koor The Famondio Singers
Zangkoor - Close Harmony koor The Famondio Singers
Zangkoor - Dameskoor Elk en Ain
Zangkoor - Dameskoor Elk en Ain
Zangkoor - De Mieden Company
Zangkoor - De Mieden Company
Zangkoor - Folk- & Shantykoor Westerstörm
Zangkoor - Folk- & Shantykoor Westerstörm
Zangkoor - Gemengd koor CorazonSingers
Zangkoor - Gemengd koor CorazonSingers
Dorpshuis 't Zylhoes
Zangkoor - Gemengd koor De Lofstem
Zangkoor - Gemengd koor De Lofstem
Zangkoor - Gereformeerd gemengd koor Canticorum/Kinderkoor Cantorette en Tienerkoor Cantiamo
Zangkoor - Gereformeerd gemengd koor Canticorum/Kinderkoor Cantorette en Tienerkoor Cantiamo
Dorpshuis Ten Post
Dorpshuis Ten Post
Zangkoor - Neutraal gemengd koor Syerdeberth
Zangkoor - Neutraal gemengd koor Syerdeberth
Dorpshuis t'Klokhoes
Zangkoor - Operettevereniging Pro Burletta
Zangkoor - Operettevereniging Pro Burletta
Zangkoor - Ouderenkoor Amicitia
Zangkoor - Ouderenkoor Amicitia
Dorpshuis 'Trefpunt' Thesinge
Zang - Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts
Zang - Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts
Dorpshuis Usquert
Dorpshuis Usquert
Dorpshuis Usquert
Zang - Popkoor Daisy Bells
Zang - Popkoor Daisy Bells
Zang - Popkoor Popkorn
Zang - Popkoor Popkorn
Dorpshuis Vinkenhorst
Zang - R.K. dameskoor Internos
Zang - R.K. dameskoor Internos
Zang - Shantykoor De Raaitvinken
Zang - Shantykoor De Raaitvinken
Zang - Shantykoor De Scheepsjoagers
Zang - Shantykoor De Scheepsjoagers
Zang - Vrouwenkoor Vrolijke Noot
Zang - Vrouwenkoor Vrolijke Noot
Zang- en muziekvereniging Blijde geluiden
Zang- en muziekvereniging Blijde geluiden
Zang - Zeemansvrouwenkoor Zuidbroek
Zang - Zeemansvrouwenkoor Zuidbroek
Sport- en recreatiecentrum Grunopark
Sport- en recreatiecentrum Grunopark
Reisvereniging Blief fit goa mit Noord- en Zuidbroek
Reisvereniging Blief fit goa mit Noord- en Zuidbroek
Hobby - Creatil
Hobby - Creatil
Hobby - Kijktuin de Drie Wilgen
Hobby - Kijktuin de Drie Wilgen
Theater - Kielzog theater en kunstencentrum
Theater - Kielzog theater en kunstencentrum
Toneel - Fraeylema Ensemble
Toneel - Fraeylema Ensemble
Toneelclub Tussen Baide Meulens
Toneelclub Tussen Baide Meulens
Toneelvereniging Con-Amore
Toneelvereniging Con-Amore
Kijktuin de Drie Wilgen
Toneelvereniging Kolham
Toneelvereniging Kolham
VvV Zuidbroek Vereniging voor Volksvermaken
Toneelvereniging ODS
Toneelvereniging ODS
Toneelvereniging UDI, Lageland/Hamweg
Toneelvereniging UDI, Lageland/Hamweg
Dierenkliniek Hoogezand
Dierenpoli Sappemeer
Dierentehuis Ter Marse
Dierentraining Kynologie Kolham
Dierentraining Kynologie Kolham
Hondensportvereniging De Zwervers
Hondensportvereniging De Zwervers
Pluimvee- en konijnenvereniging Muntendam
Pluimvee- en konijnenvereniging Muntendam
Vogelvereniging Oost Groningen
Vogelvereniging Oost Groningen
Apotheek Eppinga Muntendam
Apotheek Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer
Apotheek Sappemeer
Apotheek BENU Gorecht
Apotheek Service GHC Oosterbroek (Zuidbroek)
Dierenartsenpraktijk Schildwolde
Dierenartsenpraktijk Schildwolde
Fysiotherapie Gorecht
Fysio-Noord (Noordbroek)
Fysiotherapie Harkstede
Fysiotherapie Hoogezand
Fysiotherapie Menterwolde (Zuidbroek/Menterwolde)
Fysiotherapie MFT De Woldstreek
Fysiotherapie Mobilé (Siddeburen)
Fysiotherapie Mobilé (Siddeburen)
Fysiotherapie Sappemeer
Fysiotherapie Slochteren
Fysiotherapie 't Stadshart
Fysiotherapie Provitaal Meeden
Fysiogroepspraktijk & manuele therapie (Muntendam)
Gezondheidscentrum Slochteren
Wooncorporatie Woonzorg Nederland
Tandarts J.O. Walstra
Tandarts Puur Mondzorg
Tandartsenpraktijk Hoogezand
Tandartsenpraktijk mw. J.J.M. Defesche en mw. S. Rijpkema
Tandartspraktijk Huizinga Ortho Midden Groningen
Tandartspraktijk J.M. Kuiper
Tandarts Dental Clinics
Tandartspraktijk Laarman
Tandarts Prestant Mondzorg
Tandprothetici TPP Visscher
Ongediertebestrijding Wilca
Acapellakoor Accabellas
Sportcentrum De Kalkwijck
Sportcentrum De Kalkwijck
De Buurtvlinder (Rivierenbuurt, de Grunobuurt, Helpman-west De Wijert, de Wijert-Zuid)
De Buurtvlinder (Rivierenbuurt, de Grunobuurt, Helpman-west De Wijert, de Wijert-Zuid)
Huisartsenpraktijk DOK
Huisartsen Groepspraktijk Hoogezand-Sappemeer
Huisartsenpraktijk Kieldiep
Huisartsenpraktijk Muntendam
Huisartsenpraktijk Sluijs-Gerrits
Huisartsenpraktijk 't Hooge Zand
Huisartsenpraktijk Wassiee & van Lacum
Huisartspraktijk C. Pet
Huisartspraktijk G.J. Jager
Medisch Centrum Gorecht
Medisch Centrum Siddeburen
Dorpshuiskamer & burenhulp Zuidwolde
Dorpsloket MiddelSoam
Dorpsloket MiddelSoam
Dorpsloket MiddelSoam
Logopedie WIlderhof
Logopedie WIlderhof
Dorpshuis Artharpe
Logopedie en Dyslexiezorg Praktijk de Aa
Logopedie en Dyslexiezorg Praktijk de Aa
Dorpsvereniging Garnwerd
Logopedie Praktijk Midden-Groningen
Massage - en Shiatsu praktijk Zevenberg
DVC Appingedam (Damster Voetbal Club)
DVC Appingedam (Damster Voetbal Club)
DVC Appingedam (Damster Voetbal Club)
Paramedisch Centrum Harkstede
Paramedisch Centrum Harkstede
Eetcafe Oldenzijl (ik&zorg)
Eetcafe Oldenzijl (ik&zorg)
Eetcafe Oldenzijl (ik&zorg)
Natuurgeneeswijzen- Centrum Suriya
Natuurgeneeswijzen- Liesbeth de Vries
Natuurgeneeswijzen- Liesbeth de Vries
Natuurgeneeswijzen- Praktijk voor Bioresonantie en APS Therapie VOF
Hobby- Kees Hartenhof Stichting
Hobby- Kees Hartenhof Stichting
Shiatsu Praktijk Groenhout
Coaching- Counseling Louter Annet
Fietsclub Westeremden
Fietsclub Westeremden
Fietsgroep Loppersum
Fietsgroep Appingedam
Financieel spreekuur Bibliotheek Winsum
Flexiplus Huishouding
Flexiplus Huishouding
GGZ inloop
Golfclub Makkeveld
Goud Oud in Warffum
Groen voor Rood
Gymvereniging Mexs 2000
Gymvereniging VIOS
Handwerkcafé Bibliotheek Leens
Helperzwembad
Hengelsportvereniging Gauw Tevreden
Hengelsportvereniging de Witte Dobber
Hengelvereniging Adorp
Herenkegelclub Ontspanning Delfzijl
Het Broodhuisje
Het Ontmoetingshuis De Kajuit
Historische Kring Menterwolde
Holwierders Veur Mekoar
Huiskamercafé Westerwijtwerd
Huiskamercafé Westerwijtwerd
Huiskamercafe Warffum
IJsvereniging de Schaats
IJsvereniging de Schaats
Inbrengwinkel Koor en Rinkel
Inloop atelier
Inloop Lentis Winsum
Inloop Lentis Winsum
Inloopbijeenkomst Christelijke Ouderenbond Appingedam
Inloopbijeenkomst Christelijke Ouderenbond Delfzijl
Inloopbijeenkomst Christelijke Ouderenbond Uithuizen
Inloopbijeenkomst Reumapatiëntenvereniging Eemsdelta
Inloopspreekuur voor Nieuwkomers Bibliotheek Uithuizen
Babycafé en babymassage
Museum - Brandweermuseum
Tandartspraktijk Gaaf - locatie Harkstede
Fysiotherapie -Mier
Fysiotherapie - Nexus-Fysio (Hoogezand)
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg VTT Hoogezand
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg VTT Hoogezand
Wijkcentrum Het Spinnenweb
Ouderenbond KBO-PCOB afd. Hoogezand-Sappemeer
Inloop De Kajuit
Inloopspreekuur Mensenwerk Hogeland Bedum
Inloopspreekuur Mensenwerk Hogeland Leens
Inloopspreekuur Mensenwerk Hogeland Uithuizen
Inloopspreekuur Mensenwerk Hogeland Winsum
Kerken - Evangelische Gemeente de Deur Hoogezand
Kerken - Evangelische Gemeente de Deur Hoogezand
Kerken - Evangelisch Centrum Hoogezand Vredekerk
Kerken - Evangelisch Centrum Hoogezand Vredekerk
Kerken - Gereformeerde kerk vrijgemaakt de Ark Hoogezand
Kerken - Gereformeerde kerk vrijgemaakt de Ark Hoogezand
Kerken - Gereformeerde kerk vrijgemaakt Harkstede-Meerstad
Kerken - Gereformeerde kerk vrijgemaakt Harkstede-Meerstad
Kerken - Gereformeerde kerk vrijgemaakt Schildwolde
Kerken - Gereformeerde kerk vrijgemaakt Schildwolde
Kerken - Hervormde gemeente Siddeburen/Steendam/Tjuchem
Kerken - Hervormde gemeente Siddeburen/Steendam/Tjuchem
Kerken - Hervormde gemeente Westerbroek
Kerken - Hervormde gemeente Westerbroek
Kerken - Christengemeente Hoogezand-Sappemeer
Kerken - Christengemeente Hoogezand-Sappemeer
Kerken - Baptisten gemeente Hoogezand-Sappemeer
Kerken - Baptisten gemeente Hoogezand-Sappemeer
Kerken - Baptisten gemeente Muntendam
Kerken - Baptisten gemeente Muntendam
Kerken - Baptisten gemeente Siddeburen
Kerken - Baptisten gemeente Siddeburen
Kerken - Koepelkerk
Kerken - Nieuw-Apostolische kerk Froombosch
Kerken - Nieuw-Apostolische kerk Froombosch
Kerken - Nieuw-Apostolische kerk Hoogezand
Kerken - Nieuw-Apostolische kerk Hoogezand
Kerken - Protestantse gemeente Meeden
Kerken - Protestantse gemeente Meeden
Internetcursus Bibliotheek Appingedam
Internetcursus Bibliotheek Bedum
Internetcursus Bibliotheek Delfzijl
Kerken - Protestantse gemeente Siddeburen
Kerken - Protestantse gemeente Siddeburen
Kerken - Protestantse gemeente Scharmer/Harkstede
Kerken - Protestantse gemeente Scharmer/Harkstede
Kerken - Protestantse gemeente Slochteren/Kolham
Kerken - Protestantse gemeente Slochteren/Kolham
Internetcursus Bibliotheek Uithuizen
Kerken - R.K. parochie H. Norbertus Hoogezand-Sappemeer
Kerken - R.K. parochie H. Norbertus Hoogezand-Sappemeer
Kerken - Vrije Baptisten gemeente Hoogezand
Kerken - Vrije Baptisten gemeente Hoogezand
Karatevereniging Dojo Katsu
Karatevereniging Dojo Katsu
Karatevereniging Dojo Katsu
Karate (Dojo Kyocho)
Flexbus De Marne
Kids in Action
Kids in Action
Klaverjasclub Den Andel
Klaverjasclub WEO
Klaverjasclub WEO
Kledingbank Maxima Winsum
Kledingbank Maxima Winsum
Kledingbank Maxima Winsum
Kledingwinkel Leger Des Heils
Knutselclub en Bingo Kloosterburen
Kook en eetclub Usquert
Koor Capella Oecumenica
Kringloopwinkel Dorcas
Kringloopwinkel GoudGoed Uithuizen
Kringloopwinkel GoudGoed Winsum
Kringloopwinkel Hergebruik Plus
Museum- Groninger Schaatsmuseum
Museum- Groninger Schaatsmuseum
Humanitas- Steun aan ouders
Humanitas- Steun bij rouw
Humanitas- Steun bij rouw
Humanitas- Steun bij rouw
Humanitas- Taal café Kleurrijk
Humanitas- Taal café Kleurrijk
Kringloopwinkel - Dienstencentrum Leger des Heils
Kringloopwinkel - Dienstencentrum Leger des Heils
Natuur en Milieueducatie- Groei & Bloei afd. Midden-Groningen
Natuur en Milieueducatie- Groei & Bloei afd. Midden-Groningen
Natuur en Milieueducatie - Heemtuin Muntendam en Natuurpark Tussen de Venen
Natuur en Milieueducatie - Heemtuin Muntendam en Natuurpark Tussen de Venen
Natuur- en Milieuorganisatie - Werkgroep Natuur- en landschap Duurswold
Natuur- en Milieuorganisatie - Werkgroep Natuur- en landschap Duurswold
Natuur- en Milieuorganisatie - Werkgroep Natuur- en landschap Duurswold
Aquariumvereniging Aquaria H-S
Natuur en Milieu - Wildbeheereenheid Duurswold e.o.
Sociaal centrum - De Viskenij
Museum - Verzameling '40- 45
Museum - Trein & tram museum
Museum - voor handwerktuigen- Station Kropswolde
Dieren - Noorderdierenkliniek
Dieren - Noorderdierenkliniek
Humanitas - Taalondersteuning bij inburgering
Humanitas - Taalondersteuning bij inburgering
Rouwverwerking - Verlies en Verbinding, Marian Ek
MAC Menterwolde – De Menterne
Dorpshuis 't Zandt
Tierelier KinderCoaching
Tierelier KinderCoaching
Leesgroep Nederlands bibliotheek Appingedam
Leeskring Usquert
Longpunt Delfzijl
Louisa Martial Arts Delfzijl
Luisterspreekuur Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied
Middag voor 55+
Mobiel Service Punt RSR Appingedam
Mobiel Service Punt RSR Delfzijl
Mobiel Service Punt RSR Loppersum
Stichting Spoor naar Werk
Stichting Spoor naar Werk
Stichting Spoor naar Werk
Muziekschool About Music Appingedam
Muziekschool About Music Appingedam
Maaltijdservice Moluks Buffet
Maaltijdservice Moluks Buffet
Manege De Bonte Schimmel
Dress For Success
Dress For Success
Meer Bewegen voor Ouderen
Mobiel Service Punt RSR Bedum
Mobiel Service Punt RSR Bedum
Mobiel Service Punt RSR De Marne
Mobiel Service Punt RSR Eemsmond
Mobiel Service Punt RSR Winsum
Cultuurcentrum Hogeland
Muziekvereniging De Bazuin
Muziekvereniging Sereno Baflo
Kunst - Nico Bulderstichting
Noaberschap Bierum
Naaicafé Bedum
Netwerk Den Andel
Noaberhoes Baflo
Koffietafel Dorpsbelangen Bedum
OV Ambassadeur Appingedam
OV Ambassadeur Delfzijl
OV Ambassadeur Loppersum
Ontmoetingsbijeenkomst Anonieme Alcoholisten Uithuizen
Ontmoetingspunt Borgstee
Ontmoetingspunt Eenrum
Ouderen lichaamsbeweging GALM
OV Ambassadeur Bedum
OV Ambassadeur Winsum
Festival Terug naar het Begin
Festival Terug naar het Begin
Paardensportvereniging ZEO
Paardensportvereniging ZEO
Parkinson Cafe Appingedam
Proathoes 't Zandt
Paardensportvereniging Winnetou
Park (Hertenkamp) De Borgstee
Tandartspraktijk Gaaf - Locatie Sidderburen
Reumasoos Farmsum
Repair Cafe Uithuizen
Repair Cafe Ulrum
Repair Cafe Ulrum
Repair Cafe Ulrum
Repair Cafe Winsum
Repair Cafe Winsum
Repair Cafe Winsum
Ruilkring Hogeland
Beweegtuin Spijk
Bezoekgroep voor Ouderen
Adviesraad Sociaal Domein Eemsdelta
Schaakclub Middelstum
Schaakclub Middelstum
Schrijfcafé Bibliotheek Appingedam
Schuttersvereniging De Vaste hand
Schuttersvereniging de Eemslanders
Schuttersvereniging Holwierde
Schuttersvereniging Holwierde
Scouting Fivelgroep
Scouting Fivelgroep
Sebastiaankerk
Vrijwilligerssteunpunt Vacaturebank
Vrijwilligerssteunpunt Vacaturebank
Vrijwilligerssteunpunt Vacaturebank
Seniorenvoorlichting Loppersum
Seniorenvoorlichting Loppersum
Seniorenvoorlichting Loppersum
Shantykoor Losdorp
Jongerenwerk - Kwartier Zorg & Welzijn
Jongerenwerk - Kwartier Zorg & Welzijn
Kwartier Zorg & Welzijn
Kwartier Zorg & Welzijn
Kwartier Zorg & Welzijn
Seniorenvoorlichting Delfzijl
Seniorenvoorlichting Delfzijl
Seniorenvoorlichting Delfzijl
Sjoelclub De Vliegende Brik
Sociaal Vitaal 65+
SocialFitclub
Sporten: Bootcamp
Sporten: Bootcamp
Sporten: Pilates
Sporten: Pilates
Personal Health Coach
Personal Health Coach
Mannenschuur Slochteren
Mannenschuur Slochteren
Spreekuur voor Turks en Moluks sprekende inwoners Appingedam
Spreekuur voor Turks en Moluks sprekende inwoners Appingedam
Steunpunt Mantelzorg Appingedam
Steunpunt Mantelzorg Appingedam
Steunpunt Mantelzorg Appingedam
Telefooncirkel
Klussenservice Stip Delfzijl
Dorpshuis De Bongerd Losdorp
Dorpshuis 't Fivelhoes
Steunstee Stedum
Steunstee Stedum
Steunstee Stedum
Voetbalvereniging v.v. Poolster
Steunstee Spijk
Voedselbank Eemsdelta
Vrijwilligersorganisatie De Schutse
Stichting Vrienden van het Hippolytushoes
Damsters Veur Mekander
Stichting Baansport Westeremden
Stichting Baansport Westeremden
Stichting Dorpshuis Wirdum
Stichting Masohi Appingedam
Stichting Steun je medemens
Stichting Steun je medemens
Survival vereniging Stedum
Samen eten in de Blauwe Schuit
Samen eten in de Blauwe Schuit
Samen eten in de Blauwe Schuit
Samen ouder worden in De Marne
Samen ouder worden in De Marne
Schaakvereniging Bedum
Sociaal raadsliedenwerk Het Hogeland - Winsum
Zonnebloem Groningen-stad
Speelplaats (Natuurspeelplaats) Adorp
Sporten: Kameleon loopbegeleiding
Sportpark De Dikke Tien
Sportvereniging Uithuizen
Spullenbank Wehe-den Hoorn
Steunpunt Stichting 55+ Adorp
Steunstee Roodeschool
Steunstee Roodeschool
Steunstee Roodeschool
Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden
Stichting Kulturele Kommissie Bedum
Stichting Leergeld Hoogeland
Stichting Werk op Maat
Stijldansen voor Ouderen
Tafeltennisvereniging Detac
Tennisvereniging Spijk
Theeschenkerij Ewsum
Theeschenkerij Ewsum
Theeschenkerij Ewsum
Toneelvereniging Vriendenkring
Mothers 4 Mothers
Mothers 4 Mothers
Tuin (Dorpstuin De Heemen)
Tennis LTC Bedum
Tennisclub Uithuizen
Tennisclub Warffum
Tennisclub Warffum
Thuiskamer in de Holm
Thuiskamer Winsum
Tuin (Dorpsmoestuin Eenrum)
Tuin (Voedseltuin Uithuizen)
Tweedehandswinkel De Zaak
Uitleen/Verhuur Hulpmiddelen
Uitleen/Verhuur Hulpmiddelen
Uniek sporten: Tafeltennis Middelstum
Uniek sporten: Tafeltennis Middelstum
Uniek sporten: Tafeltennis Middelstum
Uniek sporten: Zwemgroep Reuma Patiënten Delfzijl
Uniek sporten Sport, spel en bewegen
Uniek Sporten: Darten Uithuizen
Uniek sporten: Sport en spel Bedum
Uniek sporten: Sportgroep (ex)-hartpatienten Uithuizen
Uniek sporten: Sportgroep (ex)-hartpatienten Uithuizen
Uniek sporten: Sportgroep (ex)-hartpatienten Uithuizen
Uniek sporten: Sport en Spel Appingedam
Uniek sporten: Sport en Spel Appingedam
Dorpskamer Winsum
Dorpskamer Winsum
Ontmoetingspunt Zoutkamp
Voetbalvereniging SC Loppersum
Voetbalvereniging SC Loppersum
Voetbalvereniging SC Loppersum
Voetbalvereniging NEC Delfzijl
Voetbalvereniging NEC Delfzijl
Voetbalvereniging Holwierde
Voetbalvereniging Holwierde
Voetbalvereniging Wagenborger Boys
Voltige vereniging De Eemsrakkers
Voltige vereniging De Eemsrakkers
Voltige vereniging De Eemsrakkers
VoorleesExpress Appingedam
VoorleesExpress Appingedam
VoorleesExpress Appingedam
Vrijwilligers Netwerk Woldendorp
Vrijwilligers Netwerk Woldendorp
Verzoamelstee Adorp
Voetbal (G-voetbal) het Hogeland
Voetbal (G-voetbal) het Hogeland
Voetbal (Zaalvoetbal) Futsal Winsum
Voetbal (Zaalvoetbal) Futsal Winsum
Voetbalvereniging Corenos Roodeschool
Voetbalvereniging Corenos Roodeschool
Voetbalvereniging Eenrum
Voetbalvereniging Eenrum
Voetbalvereniging Eenrum
Voetbalvereniging EKC (Dames)
Voetbalvereniging EKC (Dames)
Voetbalvereniging Kloosterburen
Voetbalvereniging Kloosterburen
Voetbalvereniging Leens
Voetbalvereniging Leens
Voetbalvereniging Leens
Voetbalvereniging Noordwolde
Voetbalvereniging Rood Zwart Baflo
Voetbalvereniging Rood Zwart Baflo
Voetbalvereniging Rood Zwart Baflo
Voetbalvereniging SIOS Sauwerd
Voetbalvereniging SIOS Sauwerd
Voetbalvereniging SJO t'Hogeland
Voetbalvereniging SJO t'Hogeland
Voetbalvereniging SJO t'Hogeland
Voetbalvereniging Uithuizen
Voetbalvereniging Usquert
Voetbalvereniging Warffum
Voetbalvereniging Warffum
Voetbalvereniging Winsum
Volleybalvereniging Artharpe
Volleybalvereniging DIO Bedum
Volleybalvereniging DIO Bedum
VoorleesExpress het Hogeland
VoorleesExpress het Hogeland
VoorleesExpress het Hogeland
Volleybalgroep Opwierde II
Walk en Talk voor Werkzoekenden
Wandelvereniging T.O.G. Godlinze
Wandelvereniging T.O.G. Godlinze
Wijkvereniging West II
Winsum Vitaal
Yoga voor mannen
Sport4connect
Sport4connect
Sport4connect
Zangvereniging Eendracht
Zorgloket Bedum
Zorgloket De Marne
Troefmarkt Woldendorp
Zorgzaam Stedum
Zwemgroep de Spetters voor lotgenoten met kanker
Zwemgroep de Spetters voor lotgenoten met kanker
Zwemgroep de Spetters voor lotgenoten met kanker
Zwemmen (Reddingsbrigade)
Steunpunt Mantelzorg Loppersum
Steunpunt Mantelzorg Loppersum
Steunpunt Mantelzorg Loppersum
Plus Bus
Stichting Leergeld Delfzijl
Stichting Leergeld Delfzijl
Stichting Leergeld Delfzijl
Bingo in het Wijkcentrum
Cafe De Zon
Dagbesteding “Wilhelmina”
Dagbesteding “Wilhelmina”
Jongerenproject 2BE!
Jongerenproject 2BE!
Landgoed DeCamping
Landgoed DeCamping
Landgoed DeCamping
Humanitas Groningen
Humanitas Groningen Get a Grip
Humanitas Groningen Kind aan Huis
Steunpunt Mantelzorg - Mantelzorgspreekuur Humanitas
Humanitas Groningen Maatjescontact en Netwerk
Dansschool EMD Dance Company
Dansschool EMD Dance Company
Dansschool EMD Dance Company
Centering Parenting Midden-Groningen -GGD -
Consultatiebureau Harkstede - GGD -
Consultatiebureau Harkstede - GGD -
Consultatiebureau Hoogezand- GGD -
Consultatiebureau Hoogezand- GGD -
Consultatiebureau Meeden, Muntendam, Noordbroek en Zuidbroek- GGD -
Consultatiebureau Meeden, Muntendam, Noordbroek en Zuidbroek- GGD -
Consultatiebureau Slochteren/Siddeburen- GGD -
Consultatiebureau Slochteren/Siddeburen- GGD -
Goede Start Midden-Groningen- GGD -
Nu niet zwanger Midden-Groningen- GGD -
Telefonische Advisering Opvoeden en Opgroeien MIdden-Groningen- GGD -
Stevig Ouderschap Midden-Groningen- GGD -
Humanitas Groningen Thuisadministratie
Humanitas Groningen Steunpunt Mantelzorg
Koor (Popkoor) Mixed Melody
Buurtvereniging Westerdraai
Hobby- Oldtimerclub De Hondsrug
Hobby- Oldtimerclub De Hondsrug
Inloopspreekuur Henkelman - Van Nimwegen Advocaten
Inloopspreekuur Henkelman - Van Nimwegen Advocaten
Noaberschap Appingedam
Tennisclub Mentheda
Tennisclub Mentheda
Cadanz Welzijn
Cadanz Welzijn
Stip Delfzijl
Toneelvereniging Harmonie
Toneelvereniging Harmonie
Steunpunt Mantelzorg - Kwartier Zorg & Welzijn
Steunpunt Mantelzorg - Kwartier Zorg & Welzijn
Steunpunt Mantelzorg - Kwartier Zorg & Welzijn
Hulpcentrale - Humanitas
Hulpcentrale - Humanitas
Hulpcentrale - Humanitas
Assertiviteit trainingen
Assertiviteit trainingen
Uniek Sporten: Sportpret Delfzijl
Uniek Sporten: Sportpret Delfzijl
Uniek Sporten: Sportpret Delfzijl
Fathers4Fathers F4F
Fathers4Fathers F4F
Budgetmaatjes
Praktijk Moonvalley
Praktijk Moonvalley
Vrijwilligerswerk Inburgering en Integratie
CJG Eemsdelta - Ouderbegeleiding Druk & Dwars voor Ouders van drukke en dwarse kinderen 4-12 jaar
CJG Eemsdelta - thema 'Opvoeden in twee huizen'
CJG Eemsdelta - Sociale Weerbaarheidstraining
Dansschool The Legacy
Dansschool The Legacy
Cursus Grip en Glans
Cursus Grip en Glans
Cursus Grip en Glans
Humanitas Voorleesproject
Steunouder Eemsdelta
Steunouder Eemsdelta
Steunouder Eemsdelta
Jeugdsoos Flits
Knutselschuur De paddenstoel
Knutselschuur De paddenstoel
Centrum voor Jeugd en Gezin Eemsdelta
Jongerenwerk Jimmy's Appingedam
Spreekuur Budgetbeheer Bibliotheek Delfzijl
Boerderij (Kinderboerderij) Ekenstein
Seniorenvoorlichting Appingedam
Seniorenvoorlichting Appingedam
Seniorenvoorlichting Appingedam
Tuin (Stadstuin Eendracht)
Tuin (Stadstuin Eendracht)
Tuin (Stadstuin Eendracht)
B-slim
B-slim
Ouderenwerk - Kwartier Zorg en Welzijn
Ouderenwerk - Kwartier Zorg en Welzijn
Ouderenwerk - Kwartier Zorg en Welzijn
SVA SportVereniging Appingedam
SVA SportVereniging Appingedam
SVA SportVereniging Appingedam
Spreekuur thuisadministratie Paasweide
Voedselbank voor Dieren
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Steunpunt Mantelzorg Delfzijl
Buurtbemiddeling Eemsdelta
Buurtbemiddeling Eemsdelta
Jimmy’s Appingedam
Jimmy’s Appingedam
Jimmy’s Appingedam
Zorgtuin Sarasvati
Zorgtuin Sarasvati
Zorgtuin Sarasvati
Link050
Link050
Plaatselijke Commissie Dorpskerk Kropswolde
Plaatselijke Commissie Dorpskerk Kropswolde
Maatschappelijk werk (Cadanz Welzijn) Eemsdelta
Maatschappelijk werk (Cadanz Welzijn) Eemsdelta
Vrijwilligers en Dementie Cadanz Welzijn
Vrijwilligers en Dementie Cadanz Welzijn
Dagactiviteit voor ouderen (Cadanz welzijn) De Kajuit
Dagactiviteit voor ouderen (Cadanz welzijn) De Kajuit
Dagactiviteit voor ouderen Loppersum
Dagactiviteit voor ouderen Loppersum
Computerclub Cadanz Welzijn
Computerclub Cadanz Welzijn
Cadanz maatjez
Dagactiviteit voor ouderen (Cadanz Welzijn) Appingedam
Activiteiten bij Cadanz Welzijn
Vrouwenclub Spijk
Kledingbank Maxima Eemsdelta
Humanitas Thuisadministratie Eemsdelta
Creatieve Cursussen bij Cadanz Welzijn
Bingo bij Cadanz Welzijn
Bingo bij Cadanz Welzijn
Wijkwinkel Cadanz Welzijn
Sociaal Plein Eemsdelta
Sociaal Plein Eemsdelta
Sociaal Plein Eemsdelta
Inburgering en Integratie Eemsdelta (Cadanz Welzijn)
Inburgering en Integratie Eemsdelta (Cadanz Welzijn)
Inburgering en Integratie Eemsdelta (Cadanz Welzijn)
Ontmoetingsbijeenkomst Anonieme Alcoholisten
Petje af Eemsdelta
Petje af Eemsdelta
Jongerenwerk Eemsdelta
Jongerenwerk Eemsdelta
Huisartsenpraktijk Fey & van der Wal (apotheekhoudend)
Huisartsenpraktijk Harkstede
Alzheimer Café Eemsdelta
Steunpunt Administratie Delfzijl
Steunpunt Administratie Appingedam
Omni-sportvereniging DES Ten Boer
Huisartsenpraktijk De Pleiaden
Zangkoor - Amusementskoor Juicy Lake
Zangkoor - Amusementskoor Juicy Lake
Baby en peuterzwemmen Midden-Groningen
Baby en peuterzwemmen Midden-Groningen
Sport beoefenen tijdens de zwangerschap - Aquafit - Midden-Groningen
Sport beoefenen tijdens de zwangerschap - Aquafit - Midden-Groningen
Sport beoefenen tijdens de zwangerschap - Aquafit - Midden-Groningen
Cultureel Centrum Oosterbroek
Cultureel Centrum Oosterbroek
Coaching- Counseling Hilma Dekens
Reanimatiegroep Tjuchem
Zangkoor - Dameskoor Vive La Sjans Hoogezand
Zangkoor - Dameskoor Vive La Sjans Hoogezand
Paardenpraktijk Groningen ( Lageland)
GMG Muziekscholen
GMG Muziekscholen
Actief 55+ Muntendam
Actief 55+ Muntendam
Actief 55+ Muntendam
Wijkcentrum- Spokie
Wijkcentrum- Spokie
Wijkcentrum- Spokie
Het Wapen van Noordbroek
Museum- Busmuseum
Museum- Busmuseum
Stichting Archief Muntendam
Molenstichting Midden- en Oost Groningen
Molenstichting Midden- en Oost Groningen
Molenstichting Midden- en Oost Groningen
Judo Academy - Harkstede
Judo Academy - Harkstede
Judo Academy - Harkstede
Kerken - Protestantse gemeente de Woldkerken
Kerken - Protestantse gemeente de Woldkerken
Fysio-en Manuele therapie van Kasteel
Fysio-en Manuele therapie van Kasteel
Opbouwwerk (Kwartier) - Noordbroek, Zuidbroek, Meeden, Muntendam - Corien Koetje
Opbouwwerk (Kwartier) - Noordbroek, Zuidbroek, Meeden, Muntendam - Corien Koetje
Opbouwwerk (Kwartier) - Noordbroek, Zuidbroek, Meeden, Muntendam - Corien Koetje
Stichting Dorpshuis Westerbroek-Aalmanshuus
Stichting Fraeylema koetsentocht Slochteren
Kerken - Protestantse gemeente Zuidbroek
Kerken - Protestantse gemeente Zuidbroek
Centrum Vrijwilligerswerk Het Hogeland
Centrum Vrijwilligerswerk Het Hogeland
Huisartsenpraktijk Oosterbroek (Noord- en Zuidbroek)
Tennisbaan - Sportclub Tjuchem
Tennisbaan - Sportclub Tjuchem
Tennisbaan - Sportclub Tjuchem
De Reensche Compagnie
Vrijwilligerscentrale - Kwartier Zorg & Welzijn
Vrijwilligerscentrale - Kwartier Zorg & Welzijn
Vrijwilligerscentrale - Kwartier Zorg & Welzijn
Werkpro-NME/ Kinderboerderij
Werkpro-NME/ Kinderboerderij
Werkpro-NME/ Kinderboerderij
Natuur en Milieueducatie - Kinderboerderij Hoogezand-Sappemeer
Natuur en Milieueducatie - Kinderboerderij Hoogezand-Sappemeer
Natuur en Milieueducatie - Kinderboerderij Hoogezand-Sappemeer
Historische vereniging Scharmer-Harkstede
Meedoen Fonds Midden-Groningen
Meedoen Fonds Midden-Groningen
Meedoen Fonds Midden-Groningen
Kerken - Gereformeerde kerk vrijgemaakt Zuidbroek
Kerken - Gereformeerde kerk vrijgemaakt Zuidbroek
Museum - Historische scheepswerf Wolthuis
Museum - Historische scheepswerf Wolthuis
Stimulans Zakelijke en betrokken Zorgverlening
Stimulans Zakelijke en betrokken Zorgverlening
Kerken - Protestantse gemeente Hoogezand-Sappemeer
Kerken - Protestantse gemeente Hoogezand-Sappemeer
Woningstichting Groninger Huis
Zwangerschap - Kraamzorg de Geboorte
Zwangerschap - Kraamzorg de Geboorte
Groenprojecten Ewsum
Sport en Bewegen Delfzijl 50+
Rechtshulp Noord Advocaten Delfzijl
Inloopspreekuur Advocaat Kappelhof
Dorpsbelangen Losdorp
Vrijwillige Hulpdienst Veendam / Wildervank
Dorpshuis 't Proathoeske'
De Eemstuin
Nova Noabers
Stichting de Helpende Hand
Gecoördineerd Ouderenwerk Winsum
Wmo-loket Winsum
Dig050 Hoogezand
Wmo-loket Eemsmond
Basisschool Woltersum 'OBS De Huifkar'
Ouderensoos
Thuiszorg TSN (Leens)
Dorpshuis Op Streek
Het Treffertje
Basisschool Thesinge 'CBS De Til'
Kloosterkerk Thesinge
Parkinson Café Groningen
Parkinson Cafe Groningen
WIJ Groningen Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk
Stichting Wijkraad Paddepoel
Kinderdagverblijf Deugniet
Wij Selwerd - Activiteitenruimte
WIJ Selwerd (locatie: BSV Paddepoel, Watermanstraat 140)
Wij Selwerd Vensterschool Jeugd
PKN wijkgemeente de Bron, Beyum
Buurtcentrum De Hunzeborgh
Huurdersvereniging Kostverloren
Heerdenhoes
Moestuin De Wijert
WIJ Hoogkerk
WIJ Rivierenbuurt
Mannengroep WIJ Vinkhuizen
Loopgroep Korrewegwijk
Brei mee & haak aan!
Jeugdactiviteiten in Cortinghhuis De Hoogte
Koffietafel Hamrikheem
Turkse Islamitische Culturele Vereniging
Stichting Somaliërs Groningen (SSG)
Buurtrestaurant Hamrikheem
Mijn Gereedschapskist (De Hoogte)
Magnalia Dei kerk
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Plein Zuid - Kerk in Groningen
Hulpdienst Zuid
Bewonersvereniging meer buren
Wijkraad Corpus den Hoorn
Bewonersvereniging Piccardthofplas
Vrouwengroep Lotus
WIJ Corpus den Hoorn
Sporthal Vensterschool Hoogkerk
IJsvereniging Hoogkerk
Voetbalvereniging HFC'15
Touwtrekvereniging Hoogkerk
Speeltuinvereniging 'De Kreukelhof'
Het Werk - kunstenaarscollectief Groningen Oosterpark
Toentje
Leger des heils Noord Groningen
Geldwijs
SVO vakopleiding food Groningen
Jongeren Centrum Oosterpark (JOP)
Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau
Bewonersorganisatie Oosterpark
WIJ Oosterparkwijk
Denksportcentrum Jannes van der Wal
Taekwondo School Henk Meijer
Oosterparkheem - Woonzorg Nederland
Groninger Forum Bibliotheek locatie Lewenborg
Vrouwencentrum de Boei
Wijkcentrum de Schakel
Ronald McDonald Huis
Stichting Jeugdcircus Santelli
Het twaalfde huis
Mamamini Damsterdiep
Tuinteam Oosterparkwijk
Taalhuis
Orde in de paperassen
Juridisch Spreekuur Oosterpark
Stichting de Hulpexpress
Judo Bakker
De Oosterkerk
Oosterlicht
Sint-Franciscuskerk
Muziek voor peuters Oosterparkwijk
Spelen met je kind Oosterparkwijk
Mental Core Oosterparkwijk
Politiekids Oosterparkwijk
Hulpdienst Oosterparkwijk
Jasmijn interculturele vrouwengroep 'Harmonie' in de Oosterparkwijk
Jonge moedergroep
Maaltijdbezorging Kok's herberg
Meidenclub 8+
Rosability: Body, Mind & Soul
Spelcontainer (JOP)
Mankracht koffie inloop
VRIJDAG (voormalige muziekschool)
VRIJDAG
Rechtshulp Noord Advocaten Groningen
Stichting Jeugdwerk Ten Boer / To Be Jong
Dorpshuis Ten Boer
Openluchtzwembad 'De Blinkerd'
Bibliotheek Ten Boer
Sporthal 'Tiggelhal'
Basisschool Ten Boer 'OBS De Huifkar'
Mannenkoor Canta Libre
Basisschool Ten Boer 'GBS De Poort'
Tennisclub Ten Boer
Gereformeerde kerk
IJsvereniging 'Kaakheem' & Skeelerbaan Ten Boer
Omni-muziekvereniging MuLTIPle
Groningen Dance Center 'Hip Hop Dans' Ten Boer
Fitness Ten Boer
Visvereniging 'Ons Visje' Ten Boer
Coop Alma Supermarkt Ten Boer - bezorgen
Dorpsbelangen Ten Post en omstreken
Sietsation
Sportvereniging TEO
Bassisschool Ten Post 'CBS De Wieken'
Basisschool OBS Garmerwolde
Wijkvereniging Tuinwijk
Wijkwerken SPT
Wij Selwerd Entree
Vrijwilligersproject Energie Sparen in Beijum
Eiland van Groningen
Dorpsbelangen Thesinge
Huiskamer: WIJ Vinkhuizen
Vrijwilligerswerk / Participatiebaan WIJ Korrewegwijk
Het Hoogtepunt - flat hoek Borgwal - Bedumerweg
BuurtBuffet in het Floreshuis
Wijkkrant De Tuinfluiter
Vereniging Vrienden van de kerk van Leegkerk
Wijkrestaurant Gabriël
Loopgroep Hoogkerk
Vogelclub 'Onze Gevleugelde Vrienden' Hoogkerk
Hoogkerker Toneelvereniging (HTV)
Herensociëteit Hoogkerk
Speeltuin Kooijkerplein
Stichting Senioren Werkplaats Groningen
OZO Computerhulp
Werkgroep ONS (Oosterpark Nooit Saai)
Lunchwandelen OCG (Praktijk Oefentherapie Cesar Groningen)
WIJ Spreken
Het hondenparadijsje Oosterparkwijk
Noorddieker Noabers
Kruidenier Wolters
BestBuddies / Handicap.nl

Juridische spreekuur Groningen
De Bruggen
Priva Zorg
Stichting De Noorderbrug
Stichting Elker
Terra Plant Zorgtuin Groeningherland
Wilmink Care's
Zorgboerderij Dieverdoatsie
Kwartier Zorg en Welzijn- Jongerenwerk
Kwartier Zorg en Welzijn - Sociale-teams
Basisonderwijs (bijzonder)
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Noordbroek
All Star Dans Studio
Stichting bewonerscommissie Margrietpark
Agrarische natuurvereniging Meervogel
BVO Bewegen voor Ouderen Tjuchem
Toneelvereniging De eendagsvliegen
Carnavalsvereniging De Lindelopers Foxhol
Fysiotherapie noordbroek
Fysiotherapie Hoogezand
Logopedie Wilderhof
Logopedie Wilderhof
Shiatsu therapie Manjeet
Cesar- Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand
Cesar- Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand
Cesar- Praktijk oefentherapie
Bewonerscommissie De Dreven
Bewonerscommissie Woldwijck-Midden
Bewonersorganisatie Boswijk
Bewonerscommissie- Stichting Huurdersraad H-S
Bewonerscommissie-Stichting Wijkcommissie De Vossenstreek
Judoclub Shihan
Judo-Ryu Muntendam
Kanovereniging De Futen (Kropswolde)
Sportvereniging SVK (Kielwindeweer)
Paardensportvereniging SEO (Schildwolde)
Paardensport- PSV De Eendracht (Hoogezand)
Sportevenementen- Break Out Grunopark
Sportevenementen- Break Out Grunopark
Sportvereniging- Siddebuurster Sportvereniging
Sportvereniging- SVN Noordbroek
Tennis- LTC Nohn
Sportclub Tjuchem
Tennisvereniging De Stirum
Tennisvereniging De Woldmeppers
Tennisvereniging Kolham
Tennisvereniging L.T.C. Aloë
Tennisvereniging Muntendam
Tennisvereniging Siddeburen
Trampolinespringen- TSV Hoogezand
Turnen- Acrosport Midden-Groningen
Voetbalvereniging Froombosch
Voetbalvereniging FVV (Foxhol)
Voetbalvereniging Harkstede
Voetbalvereniging Hoogezand
Voetbalvereniging HS '88
Voetbalvereniging HSC
Voetbalvereniging Kwiek
Voetbalvereniging Meeden
Voetbalvereniging Siddeburen
Voetbalvereniging Siddeburen
Voetbalvereniging vv ZNC (Zuidbroek)
Voetbalvereniging vv ZNC (Zuidbroek)
Voetbalvereniging Westerbroek
Voetbalvereniging Westerbroek
Voetbalvereniging SGV (Schildwolde)
Voetbalvereniging SGV (Schildwolde)
Voetbalvereniging Muntendam
Voetbalvereniging Muntendam
Volleybal- Recreatief volleybal Foxhol
Volleybal- Recreatief volleybal Foxhol
Volleybal- Recreatievolleybal Slochteren
Volleybal- Recreatievolleybal Slochteren
Volleybal- VKM Volleybal Klub Muntendam
Volleybal- VKM Volleybal Klub Muntendam
Volleybalvereniging Doles
Volleybalvereniging Doles
Volleybalvereniging SIVOC '93
Volleybalvereniging SIVOC '93
Volleybalvereniging VIOS Kolham
Volleybalvereniging VIOS Kolham
Wandelsport- Stichting Avondvierdaagse Hoogezand-Sappemeer
Wandelsport- Stichting Avondvierdaagse Hoogezand-Sappemeer
Wielersport- FTC Tour '75
Wielersport- FTC Tour '75
Wielersport- Wielervereniging Omega
Wielersport- Wielervereniging Omega
Yoga- Centrum voor Yoga en Wijsbegeerte
Tennisclub Wijchgelsheim
Tennisclub Wijchgelsheim
Yoga- Ontspanning.balans.energie
Zeilvereniging Schildmeer
Zeilvereniging Schildmeer
Zeilvereniging Zuidlaardermeer
Zeilvereniging Zuidlaardermeer
Zwemschool de Waterspin
Zwemschool de Waterspin
Zwemschool de Waterspin
Humanitas- Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers
Humanitas- Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers
Humanitas- Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers
Onderwijs-Komonderwijs Komunity (voor kansarme kinderen/jongeren)
Dagbesteding- Dig50
Dagbesteding- Dig50
Dagbesteding- Dig50
Tennisclub Tiolo
Cursus Grip & Glans. Kwartier Zorg & Welzijn
Cursus Grip & Glans. Kwartier Zorg & Welzijn
Stichting Rookvrije generatie Midden-Groningen
Kanoverhuur Peddel en zo
Kanoverhuur Peddel en zo
Bed & Breakfast- Het Ontvangershuis
Financiën- De Voorzieningenwijzer. Kwartier Zorg & Welzijn
Bewindvoering- Masis Bewindvoering
Dorpsvereniging Slochteren
Dorpsbelangen- Vereniging dorpsbelangen Froombosch
Dorpsbelangen- Vereniging dorpsbelangen Harkstede
Dorpsbelangen- Vereniging dorpsbelangen Kolham
Dorpsbelangen- Vereniging dorpsbelangen Hellum
Dorpsbelangen- Vereniging dorpsbelangen Overschild
Dorpsbelangen- Vereniging dorpsbelangen Schildwolde
Dorpsbelangen- Vereniging dorpsbelangen Siddeburen Vooruit
Dorpsbelangen- Vereniging School en dorpsbelangen Tjuchem
DorpsAdviesRaad Noordbroek
Dorpsraad Muntendam
Dorpsraad Zuidbroek
Dorpsraadcoöperatie Meeden
Wijkcentrum- Het Trefcentrum Suranti
Wijkcentrum- Het Trefcentrum Suranti
Stichting Parel / Parelcafé
Stichting Parel / Parelcafé
Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Midden-Groningen
Platform Levensvragen Hoogezand-Sappemeer
Platform Levensvragen Hoogezand-Sappemeer
Rotaryclub Hoogezand-Sappemeer
Voedselbank Midden-Groningen
Voedselbank Midden-Groningen
De Zonnebloem afd. Hoogezand-Sappemeer
Zwembad De Borgmeren
Zwembad De Borgmeren
Zwembad De Borgmeren
Zwembad De Kolck
Zwembad De Kolck
Zwembad De Kolck
Zwembad De Tobbe
Zwembad De Tobbe
Zwembad De Tobbe
Biljartvereniging Westerbroek
Biljartvereniging Westerbroek
Bridgeclub Doublet '81
Bridgeclub Doublet '81
Bridgeclub Kolham
Bridgeclub Kolham
Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer
Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer
Bridgeclub Menterwolde
Bridgeclub Menterwolde
Dartclub buurtvereniging Spoorstraat/Kieldiep
Dartclub buurtvereniging Spoorstraat/Kieldiep
Schaken HSP De Kern
Schaken HSP De Kern
Schaken HSP De Kern
Jongeren Participatie Groep (JPG) - Kwartier Zorg & Welzijn-
Jongeren Participatie Groep (JPG) - Kwartier Zorg & Welzijn-
Gymnastiek- en Dancevereniging Doles
Gymnastiek en turnvereniging FGV Foxhol
Gymnastiek - Sportvereniging DFS, afd. gymnastiek
Gymnastiek - Omnivereniging VOLO
Gymnastiek - SVN Sportvereniging Noordbroek
Handboogvereniging Black Arrow
Hengelsport - De Witte Dobber
Hengelsport - De Witte Dobber
Hengelsport - Visclub De Munte
Hengelsport - Visclub De Munte
Hengelsportvereniging De Zeelt
Hengelsportvereniging De Zeelt
Hengelclub Zuidbroek
Hengelclub Zuidbroek
Hengelsportvereniging Centrum Hoogezand-Sappemeer
Hengelsportvereniging Centrum Hoogezand-Sappemeer
Hengelclub Foxhol
Hengelclub Foxhol
Hengelclub Sappemeer e.o.
Hengelclub Sappemeer e.o.
Hengelclub Westerbroek
Hengelclub Westerbroek
Hengelclub De Zeven Wolden
Hengelclub De Zeven Wolden
Hengelsportvereniging Harkstede-Scharmer
Hengelsportvereniging Harkstede-Scharmer
Hengelsportvereniging De Woldstreek
Hengelsportvereniging De Woldstreek
IJsvereniging Froombosch
IJsvereniging Froombosch
IJsvereniging Kolham
IJsvereniging Kolham
IJsvereniging Voorwaarts Hellum
IJsvereniging Voorwaarts Hellum
IJsvereniging De Bouwte Kluuners
IJsvereniging De Bouwte Kluuners
IJsvereniging De IJsgleijers
IJsvereniging De IJsgleijers
IJscentrale Duurswold
IJscentrale Duurswold
IJsvereniging Noordbroek
IJsvereniging Noordbroek
IJsvereniging Ontspanning Kiel-Windeweer
IJsvereniging Ontspanning Kiel-Windeweer
IJsvereniging Eendracht
IJsvereniging Eendracht
IJsclub Lageland/Hamweg
IJsclub Lageland/Hamweg
IJsvereniging Meerstad
IJsvereniging Meerstad
Sociaal Team West:: Spoorstraat-Kieldiep, Burg. Van Royenstraat, Noorderpark, Westerpark, Beukemabuurt, Oosterpark, Martenshoek, Stadshart Noord, Foxhol, Waterhuizen, Westerbroek
Sociaal Team Noord:: Margrietpark, Sappemeer Noord, Compagniesterpark, Kolham, Scharmer, Harkstede, Woudbloem, Lageland, Luddeweer, Froombosch, Siddeburen, Slochteren, Schildwolde, Hellum, Overschild, Steendam, Tjuchem
Sociaal Team Oost:: Boswijck, Vosholen Oost, Sappemeer Oost, Borgercompagnie, Tripscompagnie, Muntendam, Meeden, Zuidbroek, Noordbroek
Kinderen- Mijn ouders gescheiden ,.....en ik (Kwartier Zorg & Welzijn)
Kinderen- Mijn ouders gescheiden ,.....en ik (Kwartier Zorg & Welzijn)
Humanitas- Voorleesproject
Onderwijs - basisonderwijs (bijzonder)
Onderwijs - basisonderwijs (christelijk) De Hoeksteen (Dalton)
Onderwijs - basisonderwijs (christelijk) De Regenboog
Onderwijs - basisonderwijs (christelijk) De Wegwijzer Slochteren
Onderwijs - basisonderwijs (christelijk) De Zonnewijzer
Onderwijs - basisonderwijs (gereformeerd) De Wiekslag
Onderwijs - basisonderwijs (christelijk) Het Galjoen
Opbouwwerk (Kwartier)- Foxhol, Kolham, Harkstede, Froombosch, Schildwolde, Slochteren, Siddeburen - Marije Ribbink
Opbouwwerk (Kwartier)- Foxhol, Kolham, Harkstede, Froombosch, Schildwolde, Slochteren, Siddeburen - Marije Ribbink
Opbouwwerk (Kwartier)- Foxhol, Kolham, Harkstede, Froombosch, Schildwolde, Slochteren, Siddeburen - Marije Ribbink
Opbouwwerk (Kwartier) - Margrietpark, Noorderpark, Boswijk, Gorecht, Spoorstraat-Kieldiep - Bart Wester
Opbouwwerk (Kwartier) - Margrietpark, Noorderpark, Boswijk, Gorecht, Spoorstraat-Kieldiep - Bart Wester
Opbouwwerk (Kwartier) - Margrietpark, Noorderpark, Boswijk, Gorecht, Spoorstraat-Kieldiep - Bart Wester
Opbouwwerk (Kwartier) - Overschild - Henriette Verhoeff
Opbouwwerk (Kwartier) - Overschild - Henriette Verhoeff
Opbouwwerk (Kwartier) - Overschild - Henriette Verhoeff
Opbouwwerk (Kwartier) - Woldwijck - Hans Raspe
Opbouwwerk (Kwartier) - Woldwijck - Hans Raspe
Opbouwwerk (Kwartier) - Woldwijck - Hans Raspe
Humanitas- Vakantieweken
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - De Achtbaan Locatie Multatulistraat
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - De Achtbaan Locatie Aalbersestraat
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - De Meent
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - De Tandem
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - Driespan
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - Het Ruimteschip
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - Inspecteur Amerikaschool
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - Menthorn
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - Nico Bulderschool
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - Oetkomst
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - 't Heidemeer
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - W.A. Scholtenschool
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - Walstraschool
Onderwijs - Basisonderwijs(rooms-katholiek) - St. Antoniusschool
Onderwijs - Basisonderwijs(rooms-katholiek) - St. Gerardus Majella
Onderwijs - Basisonderwijs(samenwerkingsschool) - Meeroevers
Onderwijs - Basisonderwijs(speciaal) - De Sterren
Onderwijs - Basisonderwijs schoolbesturen - Primenius
Onderwijs - Basisonderwijs schoolbesturen - OPRON
Onderwijs - Basisonderwijs schoolbesturen - Stichting Ultiem (Openbaar Basisonderwijs Midden-Gronigen
Onderwijs - Basisonderwijs schoolbesturen - VCO Midden- en Oost-Groningen
Onderwijs - Basisonderwijs schoolbesturen - Vereniging Christelijk onderwijs Groningen - VCOG
Onderwijs - Basisonderwijs schoolbesturen - Vereniging Jenaplanonderwijs Noord
Onderwijs - Volwassen Educatie Hoogezand
Onderwijs - Voortgezet onderwijs - dr. Aletta Jacobs College
Onderwijs - Voortgezet onderwijs(beroepsonderwijs) Opleidingsbedrijf SSPB Praktijkcentrum Bouw
Kindercentrum Poko Loko
Peuteropvang 't Schakeltje
Peuteropvang Ketelbinkie
Kinderopvang - In-je-Sas
Kindcentrum - De Apenrots Westerbroek
Kinderopvang - Thuis onder de juffer
Kinderopvang - Verkleij
Kinderopvang - De boomhut Sappemeer
Onderwijs - Basisonderwijs(openbaar) - De Woldstee
Kinderopvang - Thuishuis Oh gut oh grut
Kinderopvang - Zien KDV Slochterborgje
Kinderopvang - Bijzondere opvang - Bij Britt
Kinderopvang - Gastouderbureau - De Veenborg
Kinderopvang - Gastouderbureau - Midden-Groningen
Kinderopvang - Gastouderopvang - Bij Coby Thuis
Kinderopvang - Gastouderopvang - Het Vossenhol
Kinderopvang - Gastouderopvang - Kidsplace HS
Kinderopvang - Gastouderopvang - KnijpsSlot
Kinderdagverblijf - ZiZaZebra
Odd Fellows Sappemeer
Odd Fellows Sappemeer
Inloopspreekuur Mensenwerk Hogeland Warffum
Sport - Verdedigingsport Karate-Do Hyoshi
Sport - Verdedigingssport Pencak Silat Garuda
Sport - Verdedigingssport Shin-Bu-Kan
Sport - Verdedigingssport Stichting Koguryo Hap-Ki Do
Kringloopwinkel - De Graanschuur
Kringloopwinkel - De Graanschuur
Veteranen comité Midden-Groningen
Veteranen comité Midden-Groningen
Woonzorg centrum - Voor Anker
Woonzorg centrum - Voor Anker
Zorgcentrum - De Burcht
Zorgcentrum - De Burcht
Zorgcentrum - De Burcht
Woonzorgcentrum - Zonnehuis St. Jozef
Woonzorgcentrum - Zonnehuis St. Jozef
Sport - Duiksport - Divecenter New Atlantis
Sport - Duiksport - Divecenter New Atlantis
Sport - Duiksport - Divecenter New Atlantis
Sport - Duiksport - Serenity Diving
Sport - Duiksport - Serenity Diving
Sport - Duiksport - Serenity Diving
Natuur- en milieuorganisatie - Vereniging Vrienden van de Heemtuin
Natuur- en milieuorganisatie - Vereniging Vrienden van de Heemtuin
Natuur- en milieuorganisatie - Vereniging Vrienden van de Heemtuin
Natuurbeheer - ANLS Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren
Natuurbeheer - ANLS Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren
Natuurbeheer - ANLS Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren
Ongediertebestrijding - De Haan Ongediertebestrijding
Ongediertebestrijding - De Haan Ongediertebestrijding
Ongediertebestrijding - Wilca
Ongediertebestrijding - Wilca
Natuur en Milieu - Wildbeheereenheid Meedhuizen e.o.
Natuur en Milieu - Staatsbosbeheer
Natuur en Milieu - Staatsbosbeheer
Sportschool - van Kasteel Fit
Sportschool - van Kasteel Fit
Sportschool - van Kasteel Fit
Sportschool - Sport- en Gezondheidscentrum Ron Haans
Sportschool - Sport- en Gezondheidscentrum Ron Haans
Sportschool - Sport- en Gezondheidscentrum Ron Haans
Sportschool - Sportclub Sens
Sportschool - Sportclub Sens
Sportschool - Sportclub Sens
Sportschool - SportUfit
Sportschool - SportUfit
Sportschool - SportUfit
Sportschool - GymXtrafit
Sportschool - GymXtrafit
Sportschool - GymXtrafit
Sport - Squash en Golf Centrum Hoogezand
Sport - Squash en Golf Centrum Hoogezand
Sport - Squash en Golf Centrum Hoogezand
Zwangerschap - Kraamzorg Greetje Oostland
Zwangerschap - Kraamzorg Greetje Oostland
Onderwijs - Voortgezetonderwijs - Eemsdelta
Sportschool - Let's Move
Sportschool - Let's Move
Sportschool - Let's Move
Senioren Woonzorg Nederland - Gockingaheem, Noordbroek
Senioren Woonzorg Nederland - Julianaplein, Muntendam
Senioren Woonzorg Nederland - 't Olderhof, Slochteren
Senioren Woonzorg Nederland - Voor Anker (aanleunwoningen)
Sport - Budovereniging Hoogezand-Sappemeer
Sport - Budovereniging Hoogezand-Sappemeer
Sport - Handbal - Sportvereniging DFS, afd. handbal
Sport - Hardloopgroep de HoogeZandlopersS
Sport - Hardlopen - Marathoncommissie Siddeburen
Sport - Jeu de Boules vereniging Deurzetters
Sport - Jeu de Boules vereniging Deurzetters
Sport - Omnisportvereniging MONO Overschild
Sport - Omnisport- SOS Muntendam
Sport - Omnivereniging VOLO
Bibliotheek -Taalhuis Midden-Groningen
Bibliotheek -Taalhuis Midden-Groningen
Sport - Tafeltennisvereniging Argus
Sport - Tafeltennisvereniging Argus
Sport - Badmintonclub Aristo HS
Sport - Badmintonclub Aristo HS
Sport - Badmintonclub Aristo HS
Sport - Badmintonclub Bahosa
Sport - Badmintonclub Bahosa
Sport - Badmintonclub Bahosa
Sport - Badmintonclub Sportief Hoogezand
Sport - Badmintonclub Sportief Hoogezand
Sport - Badmintonclub Sportief Hoogezand
Sport - Badmintonvereniging Dropshot '74
Sport - Badmintonvereniging Dropshot '74
Sport - Badmintonvereniging Dropshot '74
Jongerencentrum Amovement
Jongerencentrum Amovement
Notaris - Veldkamp & Elzinga Notarissen
Notaris - Notariaat Slochteren
Notaris - Notariaat Slochteren
Onderwijs - Dorpsschool Meeden
Kinderen- Kindermishandeling en huiselijk geweld (Veilig Thuis Groningen)
Kinderen- Kindermishandeling en huiselijk geweld (Veilig Thuis Groningen)
Cursus Creatief Leven: als eenzaamheid op de loer ligt. Kwartier Zorg & Welzijn
Cursus Creatief Leven: als eenzaamheid op de loer ligt. Kwartier Zorg & Welzijn
Mediagroep Midden Groningen (Regio FM)
Sport - Galm 55+