Groningen

SELECT distinct gmt.id_gemeente, gmt.omschrijving , (SELECT count(*) FROM organisatie o, gemeente g WHERE g.plaats = o.plaats AND o.b_zichtbaar = 'T' AND g.id_gemeente = gmt.id_gemeente order by o.organisatie) as AANTAL from gemeente gmt order by gmt.omschrijving LIMIT 0,12b

B. Teunissen, advies en begeleiding
Baby info uur Consultatiebureau Oosterparkwijk
Badminton Club Hoogkerk
Bakfiets De Wijert
Baptistengemeente De Cirkel (Korrewegwijk)
Basic Trust Noord
Basisschool OBS Garmerwolde
Basisschool Ten Boer 'CBS De Fontein'
Basisschool Ten Boer 'GBS De Poort'
Basisschool Ten Boer 'OBS De Huifkar'
Basisschool Thesinge 'CBS De Til'
Basisschool Woltersum 'OBS De Huifkar'
Bassisschool Ten Post 'CBS De Wieken'
Beijumers voor Beijumers
Ben in de buurt Werkpro (GON) Stad Groningen Centrum en Oude Wijken
Ben je al bij B.A.S. geweest?
Beschermd Wonen het Stoplicht
BeterBrein
Beweegtuin Vinkhuizen
Bewonersbeheerteam De Hoogte en Korrewegwijk
Bewonerscommissie Spicaflat
Bewonersorganisatie Beijum
Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh
Bewonersorganisatie Ebbingekwartier
Bewonersorganisatie Hortusbuurt-Ebbingekwartier
Bewonersorganisatie Oosterpark
Bewonersorganisatie Wijk Overleg Korrewegwijk (WOK)
Bewonersvereniging meer buren
Bewonersvereniging Piccardthofplas
Bezoekerscentrum Natuur en Duurzaamheideducatie Groningen
Bibliotheek Groningen
Bibliotheek Ten Boer
Bibliotheek Vinkhuizen: 'samen verder'
Bie de Buuf
Bij Bosshardt Oosterparkwijk
Biljartclub Hoogkerk
Boerderijum, De Zijlen
Boodschappenbezorgdienst Plus Ten Boer
Boodschappenbezorgdienst Kruidenier Wolters / Haren
Brei mee & haak aan!
Breiclub de Ribbels
BSlim Corpus den Hoorn & De Wijert Noord
BSV Ruischerbrug
BSV Selwerd
Buitenfitness Beijum
Buitenveldertgroep - Zelfhulp- en lotgenotengroepen voor mensen met een verslaving of dwangmatig gedrag
Buurt -en speeltuinvereniging F.E.O.
Buurt en speeltuinvereniging Helpman Oost
Buurt- en Speeltuinvereniging DIB (De Indische Buurt)
Buurt- en Speeltuinvereniging Ons Belang
Buurt- en speeltuinvereniging Selwerd
Buurtbemiddeling Groningen Stad
Buurtboomgaard Hoornse Meer - J.M. den Uylstraat
Buurtcafé 'de Molleboon'
Buurtcentrum De Hunzeborgh
Buurtcentrum de Semmelstee
Buurtcentrum de Wende
Buurtcentrum Oranjewijk
Buurtcentrum Sonde 2000
Buurtcentrum Stadspark
Buurtcentrum 't Heerdenhoes
Buurtcentrum Tuinpad
Buurtcomité Concordiabuurt
Buurthuis de Mellenshorst
Buurtkamer WIJ Rivierenbuurt
Buurtkoor Kooranje
Buurtpand OP MARS
Buurtrestaurant Hamrikheem
Buurtsoep Fontein
Buurttaxi Selwerd
Buurtvereniging Ons Belang
Buurtvereniging Oranjebuurt
Buurtvereniging Paddepoel Noord-Oost
Buurtvuur Selwerd
Buurvrouw Koken (Korrewegwijk)

s

Saaksumborg
Saar aan huis
Samen eten Ten Post
Sandra van der Stege
Saul
Saul sociaal zekerheidsrecht
Schietvereniging 'Hoogkerk'
School's Cool Thuismentor voor de brugklasser - Torion
Script
Seniorenvereniging Haren SV Haren
Seniorweb Groningen
Sietsation
Simplon
Sint-Franciscuskerk
Sociaal Lunchcafe Het Schathuis
sociale koelkast - Fruitcafé De Helpende Hand
Solid Zorg & Welzijn
Speel-O-Theek Haren
Speeltuin de Helpen
Speeltuin de Wijert
Speeltuinvereniging 'De Kreukelhof'
Speeltuinvereniging 'De Oosterpoort'
Speeltuinvereniging 'Voor Hoogkerks Jeugd' (VHJ)
Spelcontainer (JOP)
Spelcontainer WIJ Corpus den Hoorn
Spelen met je kind Oosterparkwijk
Speltherapie Louter Goud
Sportcenter AroBus
Sportclub Hoogkerk
Sportcoaches Haren
Sporten met een lichamelijke of verstandelijke beperking - Dat kan zeker
Sporten: Paardensport
Sporthal De Wijert
Sporthal 'Tiggelhal'
Sporthal Vensterschool Hoogkerk
Sportpark Coendersborg
Sportpark De Wijert
Sportvereniging TEO
Stadshelden
Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau
Stadsweg Zorg op Maat
Steunpunt Mantelzorg - Mantelzorgspreekuur Humanitas
Stichting Activiteitencommissie Fraeylemaborg
Stichting Avondwandelvierdaagse Hoogkerk
stichting BeWoners Platform Lewenborg (BWPL)
Stichting Community Support
Stichting de Buffelaar
Stichting de Hulpexpress
Stichting de Hulpexpress
Stichting De Jonge Onderzoekers
Stichting Dierenvoedselbank de Gouden Poot
Stichting Elker
Stichting Exodus Nederland
Stichting GoedGeregeld
Stichting Het Juridisch Spreekuur
Stichting HIP
Stichting JADOS
Stichting Jeugdcircus Santelli
Stichting Jeugdwerk Ten Boer / To Be Jong
Stichting Kelderwerk (sport)
Stichting Koninklijke Kentalis
Stichting Laiverds
Stichting MEE Noord
Stichting Meer Hoornse Meer
Stichting Music and Fun
Stichting Nieuw Nabuurschap
Stichting Paddepoel Energiek
Stichting Present Groningen
Stichting Propeus
Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
Stichting Residentie Buitenzorg
Stichting Satu Budaya
Stichting Somaliërs Groningen (SSG)
Stichting Sport en spel Haren
Stichting Stadsboerderij De Wiershoeck
Stichting Terwille
Stichting van Ostade (voorheen Speeltuinvereniging West-End)
Stichting vervoer voor ouderen haren
Stichting WIJ Groningen
Stichting Wijkplatform Selwerd
Stichting Wijkraad Paddepoel
Stichting Zwembad Hoogkerk
Studio Draadkracht (naaiatelier)
Subrosa
SVO vakopleiding food Groningen