Aanvraag, service en verdienmodel

De Sociale Kaart Groningen is een digitaal platform. Met de Sociale Kaart Groningen zijn alle zorgorganisaties en professionals digitaal in kaart. Op dit zijn dit bijna 900 organisaties.

Deze informatie ondersteunt een goede en snelle toeleiding naar de juiste zorg en/ of ondersteuning voor burgers, cliënten, patiënten. Ook de contactgegevens van organisaties en professionals (na inlog) zijn beschikbaar.

Burgers en (zorg)organisaties en (zorg)professionals worden daarmee ontlast. Alle relevante informatie is op één plek te vinden. Organisaties, professionals en burgers hoeven alleen de “eigen” informatie up to date te houden en deze informatie met elkaar via het platform te delen. Daarmee is informatie beter, sneller en goedkoper beschikbaar. Een optimalisatie van de bedrijfsvoering en een enorme bron van informatie.

ZIN aanbieders

Zorg in natura aanbieders zijn gecontracteerd door 1 of meerdere gemeenten in de provincie Groningen. Deelname voor deze organisaties is kosteloos. Het kan zijn dat de gemeente waar u het contract mee afgesloten heeft de kosten heeft verdisconteerd in het inkoopcontract. Neem contact op en we zorgen ervoor dat u binnen 48 uur volledig gebruik kunt maken van de functionaliteit.

Huisartsen

Sociale kaart Groningen wil de samenwerking tussen het sociaal domein en de medische zorg stimuleren. Om zowel huisartsen als de medewerkers in het sociaal domein in staat te stellen elkaar goed te informeren en intensief samen te werken kunnen huisartsen zich aan sluiten bij de sociale kaart. De huisarts kan aangeven wie op de organisatiekaart aangeven wie de contactpersoon is namens de huisarts. Dat kan de huisarts zelf zijn, maar ook bijvoorbeeld de POH of de specialistisch verpleegkundige.

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen dragen bij aan de doelstelling binnen het sociaal domein om daar waar mogelijk zorg en ondersteuning dichtbij en vanuit de samenleving te organiseren. De sociale kaart Groningen draagt daar graag aan bij. Wij vragen gemeenten om financieel bij te dragen, maar als gemeenten dat niet doen faciliteren wij dit alsnog. Deze informatie moet beschikbaar zijn!

Overige professionele zorg organisaties

Sociale kaart Groningen stimuleert samenwerking. Om die reden faciliteren we tegen een vergoeding de functionaliteit aan (zorg)organisaties die daarmee de patiënt, cliënt, burger sneller en beter kunnen toe leiden naar de juiste zorg en of ondersteuning. Denk daarbij aan ziekenhuizen, revalidatiecentra, woningbouwverenigingen, scholen etc.

Belangrijk

Organisatie informatie is breed en voor iedereen beschikbaar, persoons informatie (contactgegevens professionals en netwerken) is afgeschermd en beschikbaar na inlog voor geregistreerde professionals. Burgers kunnen geen informatie van zorgprofessionals vinden.

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Mark Bokhove via de contactpagina