Kennisbank

Wat is jeugdhulp?

De door de RIGG ingekochte jeugdhulpproducten zijn vormen van ondersteuning die specifiek bedoeld zijn jeugdigen woonachtig in de Groninger gemeenten en voor die vormen van Jeugdhulp die vallen onder de kaders zoals beschreven in artikel 1.1 van de Jeugdwet. Kaders jeugdhulp:
  1. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan alle personen van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of opvoedingsproblemen van ouders;
  2. gericht op het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en
  3. gericht op het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging, op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.
De Groninger gemeenten hebben ervoor gekozen om de meer lichte vormen van deze jeugdhulp (ondersteuning die in 1-5 gesprekken geboden kan worden) op lokaal gemeentelijk niveau te organiseren en in te zetten. Dat wil zeggen dat deze inzet buiten het bereik van het productenoverzicht valt en hierin niet zijn meegenomen. Voor de mogelijkheid voor het inzetten van jeugdhulp t.b.v. jongeren van 18-13 jaar wordt verwezen naar de vraag: Wat is verlengde jeugdhulp?

29-10-2018 | Algemeen

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

om een reactie te plaatsen moet je eerst inloggen
   

Laatste items