Kennisbank

Wanneer kan een jeugdige gebruik maken van jeugdhulp en wanneer valt dit onder de Wet Langdurige zorg dan wel de Zorgverzekeringwet?

In grote lijnen geldt het volgende :
  • Inzet door gemeenten: preventie ten behoeve van jeugdigen;
  • Jeugdwet (zorg in Natura): ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblemen, persoonlijke verzorging i.v.m. een somatische aandoening, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en bij psychische ondersteuningsvragen;
  • Zorgverzekeringswet: - medische zorg, verpleging of behandeling - verpleging ťn verzorging van jeugdigen met gezondheidsproblemen: jeugdigen met een intensieve zorgvraag (waarbij de verzorging noodzakelijk is door een gezondheidsprobleem) ťn van jeugdigen waarbij sprake is van geneeskundige zorg of een risico daarop.
  • Wet langdurige zorg: jeugdige heeft blijvend 24 uurszorg of toezicht nodig.
  • Passend onderwijs: onderwijsondersteuning, ondersteuning bij leerstoornissen (m.u.v. diagnose en behandeling Ernstige Enkelvoudige dyslexie die onder de Jeugdwet valt), taal en spraakstoornissen en bekostiging van begeleiding en zorg tijdens onderwijs wat de school redelijkerwijs zelf kan bieden.
Financiering vindt in principe plaats vanuit de bovengenoemde grondslagen. Uiteraard kan op verzoek van ouders ook zorg verleend worden vanuit de PGB gelden.

06-12-2017 | Algemeen

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

om een reactie te plaatsen moet je eerst inloggen
   

Laatste items