Kennisbank

Wie kunnen jeugdhulp inzetten/ wie zijn de verwijzers naar jeugdhulp?

In de Jeugdwet is vastgelegd dat gemandateerde professionals in het wijkteam (basisteam), huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders de wettelijke verwijzers zijn naar de jeugdhulp. Rechters kunnen alleen bij de uitvoering van rechtelijke maatregelen verwijzen naar de Jeugdhulp. Bij de uitvoering van Kinderbeschermingsmaatregelen is dit mandaat voor toeleiding naar jeugdhulp neergelegd bij gecertificeerde Instellingen. De rechter kan daarnaast een dringend gericht advies geven voor de inzet van jeugdhulp bv bij complexe (echt)scheidingen en kan daarbij rechtstreeks verwijzen naar de jeugdhulpaanbieder. Gemeentelijke basisteams nemen in de regel deze adviezen over. De gemeente kan formeel de verwijzing van een wettelijk verwijzer niet tegen houden. Wel kan het in specifieke situaties raadzaam zij om in onderling overleg en afstemming te komen tot de meest passend vorm van ondersteuning, ook in relatie tot de kostenafweging.

06-12-2017 | Algemeen

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

om een reactie te plaatsen moet je eerst inloggen
   

Laatste items