Kennisbank

Wat moet ik, als verwijzer, doen in een crisissituatie van een jeugdige?

Stappenplan inzet spoed/crisishulp
  1. Medewerker basisteam / casusregisseur heeft op basis van zijn/haar analyse de inschatting gemaakt dat er crisishulp ingezet dient te worden en meldt cliŽnt aan bij ĎSpoed voor Jeugd Groningení. Tevens doet de betreffende medewerker, via het doorlopen van aantal stappen/vragen, een voorstel voor welke crisishulp er ingezet zou moeten worden.
  2. Spoed voor Jeugd checkt de aanmelding en bepaalt in overleg met de melder de benodigde hulp. Vervolgens wordt de benodigde hulp georganiseerd door Spoed voor Jeugd hulp.
  3. Vanuit Spoed voor Jeugd wordt een aanbieder van crisishulp ingezet, die start met het verlenen van jeugdhulp.
  4. De aanbieder licht binnen vijf werkdagen het basisteam / de casusregisseur van de gemeente in over de aard van het ingezette product. Voor een goede registratie omvat dit (tenminste) de cliŽntgegevens, productcode, -eenheid, -volume en Ėfrequentie plus begin- en einddatum. Er is een vaste groep met aanbieders van crisishulp in de regio Groningen. Spoed voor Jeugd maakt altijd gebruik van deze aanbieders.
  5. De medewerker van het basisteam geeft (op de voor het basisteam gebruikelijke wijze) een zorgtoewijzing af naar de betrokken back office jeugd op grond waarvan: - registratie in de centrale Suite4Jeugdzorg (S4JZ) van de verkozen jeugdhulp kan plaatsvinden ťn - via het landelijke berichtenverkeer een formele zorgtoewijzing kan worden verstuurd aan de crisishulpaanbieder.
  6. De medewerker basisteam/casusregisseur denkt tevens mee met jeugdhulpaanbieder voor het vervolg na de inzet van de crisisjeugdhulp (NB inzet jeugdhulp duurt maximaal vier weken bij crisispleegzorg en maximaal zes weken bij crisis ambulant en crisisverblijf).

06-12-2017 | Verwijzers

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

om een reactie te plaatsen moet je eerst inloggen
   

Laatste items