Leger des Heils JB&JR

Adres Laan Corpus den Hoorn 106-108
Postcode + plaats 9728 JR Groningen   
Contact 0507508800
www.legerdesheils.nl/ljr

Beschrijving

Geen beschrijving ingevuld


Advies
Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek
Ambulant
Gezinsbegeleiding specialistisch
Gezinsdiagnostiek
Individuele begeleiding specialistisch
Individuele behandeling basis
Individuele diagnostiek
Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling
Ouderschapsdiagnostiek: ambulant
Jeugdbescherming en jeugdreclassering
Gedragsbeinvloedende maatregel (advies)
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling
Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt) scheidingen
Verblijf en opname
Specialistische begeleiding/behandeling pleegzorg
Verblijf langdurig (beschermd) wonen
Verblijfstraject middelzwaar
Verblijfstraject zwaar


avatar