Factor 5 BV

Adres Stettinweg 22
Postcode + plaats 9723HD Groningen   
Contact 0854834890
www.factor-5.nl/
info@factor-5.nl

Beschrijving

Factor 5 is een professionele en innovatieve zorgverlener gevestigd in de stad Groningen met de drie Noordelijke provincies als werkgebied. Wij zijn met name gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblematiek/ontwikkelingsproblematiek of persoonlijkheidsproblematiek. We onderscheiden de ontwikkelingen binnen 5 verschillende leefgebieden en worden voornamelijk ingezet indien begeleiding vanuit een voorliggende voorziening onvoldoende toereikend is. Wij worden betrokken door een verwijzende instanties en werken uitsluitend binnen geïndiceerde kaders waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid centraal staat.

Het begeleidingsaanbod bestaat uit 24-uursbegeleiding verdeeld over verschillende woonlocaties, thuisbegeleiding in de vorm van individuele begeleiding en dagbesteding. Door dit aanbod kan intern een volledig traject aangeboden worden.


Ambulant
Gezinsbegeleiding specialistisch
Gezinsdiagnostiek
Individuele begeleiding specialistisch
Individuele behandeling basis
Individuele behandeling specialistisch
Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar
Individuele diagnostiek
Ouderschapsdiagnostiek: ambulant
Verblijf en opname
Verblijf langdurig (beschermd) wonen
Verblijf licht
Verblijfstraject middelzwaar
Verblijfstraject zwaar
Activering en Participatie
Activering en Participatie
Thuis Plus
Thuis Plus
Verblijf 24 uur toezicht
Verblijf 24 uur toezicht
Verblijf met toezicht nabij en op afroep
Verblijf met toezicht nabij en op afroep
Vervoer
Vervoer
Vervoer met rolstoel
Vervoer met rolstoel
Woonbegeleiding complex
Woonbegeleiding complex


avatar