Saul

Adres Bieslookstraat 31-1L
Postcode + plaats 9731HH Groningen   
Contact 0502308454
www.absaul.nl
info@absaul.nl

Beschrijving

Saul is een organisatie voor specialistische jeugdhulpverlening in de provincies Friesland, Groningen & Drenthe. Er wordt begeleiding/behandeling aangeboden voor kinderen, jongeren en gezinnen met uiteenlopende gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingshulpvragen thuis en op school. Dit kunnen zowel kleine als grote hulpvragen zijn m.b.t gedrags-, angst-, leerproblemen en/of problemen vanuit het autisme spectrum.

Wmo Eemsdelta & Het Hogeland

Beschrijving volgt


Ambulant
Gezinsbegeleiding specialistisch
Groepsbegeleiding specialistisch
Individuele begeleiding specialistisch
Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding
Begeleiding
Ambulante Begeleiding basis Eemsdelta/ Het Hogeland
Ambulante Begeleiding plus Eemsdelta/ Het Hogeland
Begeleiding Individueel Basis Midden-Groningen
Begeleiding Individueel Plus Midden-Groningen


avatar