Saul

Adres Bieslookstraat 31-1L
Postcode + plaats 9731HH Groningen   
Contact 0502308454
www.absaul.nl
info@absaul.nl
Medewerkers Klik hier voor de medewerkers

Beschrijving

Saul is een organisatie voor specialistische jeugdhulpverlening in de provincies Friesland, Groningen & Drenthe. Er wordt begeleiding/behandeling aangeboden voor kinderen, jongeren en gezinnen met uiteenlopende gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingshulpvragen thuis en op school. Dit kunnen zowel kleine als grote hulpvragen zijn m.b.t gedrags-, angst-, leerproblemen en/of problemen vanuit het autisme spectrum.


Ambulantbinnen gemeente(n)
Gezinsbegeleiding basisProvinciaal
Gezinsbegeleiding laagfrequentProvinciaal
Gezinsbegeleiding specialistischProvinciaal
Groepsbegeleiding basisProvinciaal
Groepsbegeleiding specialistischProvinciaal
Individuele begeleiding basisProvinciaal
Individuele begeleiding specialistischProvinciaal
Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling Provinciaal
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)binnen gemeente(n)
Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)Provinciaal
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleidingProvinciaal


avatar