OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

Adres Paterswoldseweg 802
Postcode + plaats 9728 BM Groningen   
Contact 0507501349
www.ocrn.nl
groningen@ocrn.nl

Beschrijving

OCRN Kinder- & Jeugd GGZ | Dyslexiezorg is een praktijk voor kinderen en jongeren met psychische problemen zoals angst, onzekerheid, depressie, trauma, concentratieproblemen, moeite in het sociale contact, hechtingsproblemen, onverklaarde lichamelijke klachten en gedragsproblemen. 

OCRN heeft daarnaast een afdeling voor onderzoek en behandeling van dyslexie en dyscalculie. Bij OCRN werkt een team van Kinder- & Jeugdpsychiaters, (Kinder)artsen, Neuropsychologen, Neurolinguïsten, Ontwikkelingspsychologen, Orthopedagogen, GZ-Psychologen en Klinisch Psychologen. 

De zonnebloem staat symbool voor kleur, kracht om te groeien en bovenal: warmte in de vorm van aandachtsvol contact. Het team ziet het als opdracht elke dag opnieuw invulling te geven aan de hoge tevredenheidscijfers, door oprechte belangstelling voor het 'kleine' en het 'grote' in het alledaagse leven van kinderen en jongeren, thuis en in het onderwijs.


Categorie/Product
Advies
Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek
Ambulant
Gezinsbegeleiding specialistisch
Gezinsdiagnostiek
Groepsbegeleiding specialistisch
Individuele begeleiding specialistisch
Individuele behandeling basis
Individuele behandeling specialistisch
Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole
Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar
Individuele diagnostiek
Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling
Intensief ambulant
Systeemtherapie
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
Vroegtijdige interventies jonge kinderen


avatar