Zorg en Coaching Noord Nederland BV

Adres Leonard Springerlaan 35
Postcode + plaats 9727KB Groningen   
Contact 0583031075
zcnn.nl
info@zcnn.nl

Beschrijving

Zorg & Coaching Noord-Nederland biedt begeleiding, ondersteuning en opvang aan sociaal kwetsbare jongeren & (jong)-volwassenen in Groningen en Friesland. 

Groningen: 

 • Verblijf 24/7 incl. begeleiding t.b.v. jongeren vanaf 16 jaar t/m 17 jaar (Jeugdwet) & 18+ (Verlengde Jeugdwet). ZIN, contract met het RIGG (prov. Groningen), product 43A35;
 • Individuele begeleiding thuis bij cliënt. ZIN, contract met het RIGG (prov. Groningen), product 45A04;
 • Beschermd Wonen 24/7 incl. daarbij horende begeleiding en toezicht nabij & op afroep. Voor jongeren, ouder dan 18 jaar t/m 23 jaar. ZIN, contract met Gem. Groningen, product 15A66;
 • ThuisPlus, begeleiding thuis bij de cliënt. Voor volwassenen, ouder dan 18 jaar. Contract met Gem. Groningen, product 15A78

In de stad Groningen hebben wij 37 woonplekken met eigen keuken verdeeld over de onderstaande wijken:                                            (voor alle woonplekken geldt dat het huisvesten van huisdieren niet toegestaan is)

 • Bdmw.: Korrewegwijk, stadsdeel Centrum: 4 individuele locaties bij elkaar
 • 2eHnst: Korrewegwijk, stadsdeel Centrum: 3 individuele locaties bij elkaar
 • Hbstr.: Korrewegwijk, stadsdeel Centrum: 1 individuele locatie
 • Nrdbs: Korrewegwijk, stadsdeel Centrum: 1 individuele locatie
 • Brstr.: Rivierenbuurt, stadsdeel Zuid: 3 individuele locaties bij elkaar
 • Rijns: Rivierenbuurt, stadsdeel Zuid: 2 individuele locaties bij elkaar
 • IJsstr: Rivierenbuurt, stadsdeel Zuid: 1 individuele locatie
 • IJsstr: Rivierenbuurt, stadsdeel Zuid: 4 individuele locaties bij elkaar 
 • Tuinsbs: Schilderswijk, Centrum: 3 individuele locaties bij elkaar
 • Dsp.: Hoornse Meer, Wijk Zuid-west: 10 individuele locaties
 • Beijum: 1 eensgezinswoningen, max. 2 personen per woning

Kantoorlocaties: 

 • Kantoor Groningen: Leonard Springerlaan 35, 1e verd.(My Office gebouw) Stadspark, 9727 KB  Groningen.
 • Kantoor Leeuwarden: Emmakade 68 zz, 8933 AV  Leeuwarden


Verblijf en opname
Verblijf licht
Thuis Plus
Thuis Plus
Verblijf met toezicht nabij en op afroep
Verblijf met toezicht nabij en op afroep


avatar