Zorg en Coaching Noord Nederland BV

Adres Leonard Springerlaan 35
Postcode + plaats 9727KB Groningen   
Contact 0583031075
zcnn.nl
info@zcnn.nl

Beschrijving

Zorg & Coaching Noord-Nederland biedt begeleiding, ondersteuning en opvang aan sociaal kwetsbare jongeren & (jong)-volwassenen in Groningen en Friesland. 

Groningen: 

  • Verblijf 24/7 incl. begeleiding t.b.v. jongeren vanaf 16 jaar t/m 17 jaar (Jeugdwet) & 18+ (Verlengde Jeugdwet). ZIN, contract met het RIGG (prov. Groningen), product 43A35;
  • Individuele begeleiding thuis bij cliënt. ZIN, contract met het RIGG (prov. Groningen), product 45A04;
  • Beschermd Wonen 24/7 incl. daarbij horende begeleiding en toezicht nabij & op afroep. Voor jongeren, ouder dan 18 jaar t/m 23 jaar. ZIN, contract met Gem. Groningen, product 15A66;
  • ThuisPlus, begeleiding thuis bij de cliënt. Voor volwassenen, ouder dan 18 jaar. Contract met Gem. Groningen, product 15A78

In de stad Groningen hebben wij 40 woonplekken met eigen keuken.

  • ThuisPlus: in Groningen stad hebben wij nog ruimte voor Thuis Plus begeleiding. Onze doelgroep is 18 t/m 24 jaar. Onze expertise ligt ook bij deze doelgroep.

Kantoorlocaties: 

  • Kantoor Groningen: Leonard Springerlaan 35, 1e verd.(My Office gebouw) Stadspark, 9727 KB  Groningen.
  • Kantoor Leeuwarden: Emmakade 68 zz, 8933 AV  Leeuwarden


 TariefEenheidFrequentie 
Ambulant
Individuele begeleiding basis€ 71.80uurTotaal binnen geldigheidsduur of tijdsonafhankelijk
Verblijf/ opname
Verblijf licht€ 142.50etmaalTotaal binnen geldigheidsduur of tijdsonafhankelijk
Categorie/ProductDirect beschikbaarLaatste bijgewerkt
Begeleiding
Begeleiding Stad Groningen
Categorie/Product
Thuis Plus
Thuis Plus
Verblijf met toezicht nabij en op afroep
Verblijf met toezicht nabij en op afroep


avatar