Leerpraktijk Haren

Adres Onnerweg 33
Postcode + plaats 9751VB Haren   
Contact 0618922950
leerpraktijkharen.nl
info@leerpraktijkharen.nl

Beschrijving

Begeleiding van kinderen en jongeren met gedrags- en leerproblemen, zo als ADHD of ADD.

AD(H)D is een storing in de verwerking van de waarneming. Hierdoor lukt het vaak niet, gedrag op een passende manier te reguleren en te sturen. De gevolgen zijn o.a. onrust, ruzies, leerproblemen of angsten.In mijn praktijk begeleid ik kinderen en jongeren in een kort, intensief 1-op-1 traject. Door focus- en ontspanningstechnieken, gebaseerd op de Davismethode ©, leren zij grip te krijgen op hun functioneren en leren.Met behulp van kleimodellen worden probleemsituaties en mogelijke oplossingen besproken en zichtbaar gemaakt. Dit geeft ingang om gedragspatronen positief te veranderen.Ik heb een masterdiploma in het speciaal onderwijs, beschik over het KIWA Keurmerk voor ZZP’ ers in de Zorg, ben geregistreerd bij het SKJ en lid van Paletzorg, een groep zelfstandige zorgverleners.
avatar