Praktijk S. Buma

Adres Esserlaan 16
Postcode + plaats 9722SM Groningen   
Contact 06-29484006
onbekend
sbuma@hetnet.nl

Beschrijving

Ik ben kinder-en jeugdpsychiater en psychodynamisch psychotherapeut voor kinderen en jongeren.

Mijn eigen praktijk is vooral gericht op psychodynamisch psychotherapeutische behandeling. Bij vraag om uitsluitend diagnostiek, medicamenteuze behandeling of gedragstherapie is verwijzing naar een collega meer aangewezen.

Ik behandel , na een onderzoeksfase, kinderen dmv speltherapie en jongeren dmv gesprekstherapie.Vaak is er parallel sprake van begeleiding van de ouders.

Aangemeld kunnen worden kinderen en jongeren met onder andere angst-, stemmings-,gedrags-, trauma gerelateerde en hechtingsproblematiek .

De methodiek is zowel gericht op het verwerken van moeilijke ervaringen als op het verbeteren van functioneren en welbevinden.

Heel jonge kinderen (0-3jaar) behandel ik middels ouder-baby/peuter interactiebehandeling.Indicaties hiervoor zijn bv hechtings-,voedings-en slaapproblemen.
Categorie/Product
Ambulant
Gezinsbegeleiding specialistisch
Individuele behandeling basis
Individuele behandeling specialistisch
Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole
Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar
Individuele diagnostiek


avatar