Adviesraad Sociaal Domein

Adres Johan van den Kornputplein 10
Postcode + plaats 9934EA Delfzijl   
Categorie Sociale contacten
Contact 140596
www.eemsdelta.nl/adviesraad-sociaal-domein
adviesraad@eemsdelta.nl

Beschrijving

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W (gevraagd en ongevraagd) over onderwerpen binnen het sociaal domein. Dat zijn onderwerpen die te maken hebben met de volgende wetten:

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Participatiewet

Jeugdwet

Passend Onderwijs
avatar