Adviesraad Het Hogeland

avatar

Naam Adviesraad Het Hogeland
Adres Hoofdstraat W 70
Postcode + plaats 9951AC Winsum   
Contact
https://www.adviesraadhethogeland.nl/
info@adviesraadhethogeland.nl

Beschrijving

Adviesraad Het Hogeland is voortgekomen uit de WMO-adviesraden van de BMWE gemeentes, de ouderenraad De Marne en het gehandicaptenplatform De Marne. Zij richten zich op de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Ook kijken zij hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat inwoners ondersteund worden en mee kunnen doen in de samenleving. Hierover geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeesters en Wethouders. Daarbij worden zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen betrokken.De adviesraad is nog op zoek naar een 3 nieuwe betrokken en enthousiaste leden die vanuit hun ervaring en betrokkenheid willen meedenken en adviseren over de aandachtsgebieden binnen de Wmo en Jeugdwet.