Adviesraad Het Hogeland

Adres Borgstraat 30
Postcode + plaats 9981CH Uithuizen   
Categorie Gezondheid
Sociale contacten
Wonen
Contact
www.adviesraadhethogeland.nl/
info@adviesraadhethogeland.nl

Beschrijving

De Adviesraad kan het college van burgemeester en
wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren inzake Jeugdwet, Participatiewet en
Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Als onafhankelijk orgaan onderhoudt de
Adviesraad contacten met inwoners en hun organisaties om vanuit werkveld-kennis
een evenwichtige en goede advisering aan het college te realiseren. 

De
Adviesraad is in maart 2018 ingesteld en heeft 8 tot 12 leden. Er staan enkele vacatures voor leden open.

Het getoonde adres is het correspondentie adres van het dagelijks bestuur van de adviesraad.

avatar