Gehandicaptenplatform Winsum

Adres Hoofdstraat W 70
Postcode + plaats 9951AC Winsum   
Categorie Sociale contacten
Contact 06-13317675
spgwinsum.wordpress.com/
spg.winsum@gmail.com

Beschrijving

De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid maakt zich sterk voor inwoners van de gemeente Winsum met een lichamelijke, verstandelijke en of chronische ziekte. Daarbij wordt er geen onderscheidt gemaakt of het aangeboren of niet-aangeboren is.De leden zijn zelf ervaringsdeskundigen, dat wil zeggen dat zij zelf een beperking of ziekte hebben of ervaring hiermee als mantelzorger.

Vaak zijn anderen zich niet bewust van de 'obstakels' in het dagelijks leven. Dit varieert van slecht toegankelijke plekken of gebouwen tot slecht bereikbare informatie.Het Platform signaleert dergelijke 'obstakels', informeert, is een meldpunt en gaat ermee aan de slag. Dat gebeurt op eigen initiatief of via initiatiefvormen waaraan leden van het platform deelnemen. Dit wordt zowel binnen de gemeente Winsum als in groter verband buiten de gemeente.Wat de WMO betreft is er goed contact tussen het Platform en de WMO-adviesraad.