Stichting van Ostade (voorheen Speeltuinvereniging West-End)

Adres Jacob van Ruysdaelstraat 73
Postcode + plaats 9718SC Groningen   
Categorie Sociale contacten
Vrijwilligerswerk
Contact 06-40185410 penningm
speeltuinengroningen.nl/speeltuinen/van-ostade-stichting/
Leendertvanderlaan@hotmail.com

Beschrijving

De Stichting van Ostade beheert de speeltuin aan de Jacob van Ruysdaelstraat 73 (tussen de Pettefletschool en Huis-de-B) in de wijk Kostverloren. Ook het KostverlorenKwartier wordt door hen beheerd. In het Kostverloren Kwartier vinden de volgende activiteiten plaats: koor Tous les oiseaux dÉurope; Bewegen op muziek; school schaken; Popkoor Soulsisters; Schilderclub; venstersoepje (woensdag 12.00 - 12.30 uur); streetdance; tekencursus; klaverjassen; knutselclub en jeugddammen. Nieuw in september 2018: yoga.

Daarbij worden er samen met de Huurdersvereniging/HVK vrijwel maandelijks activiteiten georganiseerd voor buurtbewoners: bingo, wijnproefavond, kerstdiner, reisjes. Ook mee gedaan aan NL DOET, Lentekriebels en de Burendag. En in november organiseren de organisaties een MILIEUSTRAAT (dan kunnen buurtbewoners gratis hun grofvuil aanleveren).