Huurdersvereniging Kostverloren

avatar

Naam Huurdersvereniging Kostverloren
Adres Rembrandt van Rijnstraat 160
Postcode + plaats 9718PS Groningen
Contact 050 - 3139255 hvkostverloren.nl/hvk Jacob Bolhuis - HVK Kostverloren (jbolhuis@home.nl)

Beschrijving

De Huurdersvereniging Kostverloren (HvK) komt op voor de belangen van haar leden als het gaat om huurderszaken. U kunt hierbij denken aan grootonder-houdskwesties, leefbaarheid in de wijk, huurverhoging, wijkvernieuwing etc. De HvK kan ook individuele huurders ondersteunen. Zij houdt maandelijks spreekuur en leden kunnen voor vragen bellen met de bestuursleden. Samen met de Stichting van Ostade organiseert de HVK veel activiteiten voor buurtbewoners. Informatie hierover is op te vragen bij Jacob Bolhuis: 050-3139255 / 06-54660249 / Jacob Bolhuis - HVK Kostverloren (jbolhuis@home.nl)