Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh

Adres Beijumerweg 10a
Postcode + plaats 9731EB Groningen   
Categorie Wonen
Contact
dehunzevanstarkenborgh.nl
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

Beschrijving

De vereniging BHS heeft als doel de belangen van de bewoners van de wijken De Hunze en Van Starkenborgh te behartigen in de meest algemene zin. Daarmee wordt bedoeld: het bevorderen van een goed woon-, leef- en werkklimaat in deze wijken.BHS probeert dit doel te bereiken door onder andere:

- Contact te leggen, overleg te voeren en samen te werken met de gemeente, instellingen en organisaties die (mede-)zeggenschap hebben over de woon-, leef- en werkomstandigheden;

- Het bevorderen van de betrokkenheid van bewoners ten aanzien van knelpunten en activiteiten die De Hunze en Van Starkenborgh betreffen;

- Het verzorgen van informatie over onderwerpen die De Hunze en Van Starkenborgh betreffen, met name door middel van het uitgeven van een wijkblad en een wijksite.Het bestuur vergadert iedere maand in buurtcentrum de Hunzeborgh. Deze vergaderingen zijn vrij bij te wonen voor bewoners van de wijken.
avatar