Zorggroep Groningen

Adres Schaaksport 100-102
Postcode + plaats 9728PG Groningen   
Contact (050) 549 5715
zorggroepgroningen.nl
info@zorggroepgroningen.nl

Beschrijving

Beschrijving begeleiding in groep: Samen met andere zelfstandig wonende ouderen wordt er een dagprogramma gevolgd. Dit programma kunt u zelf samenstellen uit een divers activiteitenaanbod. Het programma biedt beweegactiviteiten en themagerichte activiteiten. Tijdens een kennismakingsgesprek zullen we dit nader toelichten. Vanuit het plezier wat we samen beleven en de sociale contacten die binnen de groep ontstaan komen we vaak ook tot diepere gesprekken.

Tevens wordt tegen een kleine vergoeding een uitgebreide lunch verzorgd. Als er extra zorg nodig is, bijvoorbeeld bij het eten of bij het toedienen van medicatie ondersteunen we u graag. We werken met een vast team van een verzorgende en activiteitenbegeleiders. Het team wordt ondersteund door vrijwilligers.

Het team stelt samen met u een ondersteuningsplan/zorgleefplan op, waarin wordt vastgelegd wat voor u de aandachtspunten zijn waarin u graag ondersteuning ontvangt binnen begeleiding in groep. (www.zorggroepgroningen.nl).
avatar