Dorpscoöperatie MiddelSoam

Adres Hippolytushof 1
Postcode + plaats 9991AV Middelstum   
Categorie Sociale contacten
Vrijwilligerswerk
Contact 06-15079361
middelsoam.nl/
secretaris@middelsoam.nl

Beschrijving

Dorpscoöperatie Middelsoam is een organisatie waarbij het eerste doel is om de leefbaarheid in Middelstum, Huizinge, Westerwijtwerd, Toornwerd, Kantens en Fraamklap te bevorderen door het coördineren en uitvoering geven aan de zogenaamde Noaberschap. De Dorpscoöperatie bestaat uit enthousiaste inwoners/vrijwilligers.

Het dorpsloket, actief vanuit het Hippolytushoes, is telefonisch te bereiken via: 06-15079361 of mail naar dorpsloket@middelsoam.nl of via de website van ww.middelsoam.nl bereikbaar. Op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur kunt u het dorpsloket bezoeken.

De activiteiten die MiddelSoam organiseert zijn open voor iedereen.

avatar