Dorpscoöperatie Middelstum

Naam Dorpscoöperatie Middelstum
Adres Burchtstraat 20
Postcode + plaats 9991AB Middelstum   
Contact 06-51461727

j.a.meyling@planet.nl

Beschrijving

Dorpscoöperatie Middelsoam is een organisatie waarbij het eerste doel is om de leefbaarheid in Middelstum, Huizinge, Westerwijtwerd, Toornwerd, Kantens en Fraamklap te bevorderen door het coördineren en uitvoering geven aan de zogenaamde NoaberschapVerder zetten zij zich nog in voor het realiseren van een dorpsloket en het zoeken van een toekomstbestendige oplossing voor het woonzorgcentrum Hippolytushoes.