Humanitas Groningen Steunpunt Mantelzorg

Adres Akerkhof 22
Postcode + plaats 9711JB Groningen   
Categorie Gezondheid
Contact 050 3126000
humanitas.nl/groningen/steunpuntmantelzorg
facebook.com/humanitasgroningen
steunpuntmantelzorg.groningen@humanitas.nl

Beschrijving

Zorg je langdurig en intensief voor een naaste? Door deze extra zorg bestaat het risico van overbelasting. Ook de combinatie van zorg en werk kan een hele uitdaging zijn. Voorkom overbelasting en neem tijdig contact op met het Steunpunt Mantelzorg! Je kunt terecht voor informatie en advies. Onze vrijwilligers bieden je praktische en emotionele steun. Je kunt meedoen aan activiteiten, cursussen, themabijeenkomsten en lotgenotencontact. Als blijk van waardering is er de mantelzorgwaarderingskaart met leuke coupons en de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg.Alle mantelzorgers in de gemeente Groningen en mantelzorgers die zorgen voor iemand in de gemeente Groningen kunnen een beroep doen op mantelzorgondersteuning. Het steunpunt is ook schakel tussen formele en informele zorg en geeft informatie en advies aan professionals, organisaties, netwerkpartners.Humanitas Groningen biedt naast ondersteuning aan mantelzorgers, ook ondersteuning op de thema’s sociaal contact en netwerk, geldzaken en administratie, opvoeden en opgroeien en inburgering nieuwkomers.

avatar