avatar

Naam Hamrikheem
Adres Soendastraat 180
Postcode + plaats 9715SX Groningen
Contact 050 - 595 83 00 www.lentis.nl

Beschrijving

Hamrikheem is een Woonzorgcentrum voor oudere mensen met een psychiatrische achtergrond.

Buurtbewoners worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan de activiteiten.
- Sjoelen, Biljarten, of Rummikub
- Bingo en zaalactiviteit
- Gymuurtje
- Klaverjasclub
- Handwerkclub
- Koor

Meer informatie over onze activiteiten? Bel gerust!