Steunpunt Mantelzorg Winsum

avatar

Beschrijving

In de gemeente wonen veel mensen die langdurig en onbetaald voor een naaste zorgen, dit zijn mantelzorgers. Als mantelzorger kan de zorg voor de ander voldoening geven maar ook te veel worden, waardoor men niet meer lekker in het vel zit en de zorgtaak niet meer goed kan uitvoeren.

De medewerkers van Mensenwerk Hogeland biedt praktische hulp en emotionele begeleiding bij overbelasting. Ook kunnen zij informatie en advies geven of een luisterend oor bieden. Zij organiseren bijeenkomsten voor lotgenoten, verzorgen respijtzorg thuis en geven speciale zorg aan jonge mantelzorgers.

De ondersteuning is volledig gratis

Inloopspreekuur zonder afspraak:
Woensdag 10:00 tot 11:00 in het gezondheidscentrum