Humanitas t'Hoogeland Vriendschappelijk Huisbezoek

Adres R. Ritzemastraat 2
Postcode + plaats 9965TD Leens   
Categorie Sociale contacten
Contact 06-23500490
www.humanitas.nl/afdeling/t-hoogeland/activiteiten/bezoekwerk-dementie-en-chronisch-zieken/
vh.hoogeland@humanitas.nl

Beschrijving

Vriendschappelijk Huisbezoek is het bezoek aan huis van een vrijwilliger aan een deelnemer. Vrijwilligers leggen deze bezoeken af namens Humanitas t'Hoogeland. Deelnemers willen door hen bezocht worden omdat zij een steuntje in de rug kunnen gebruiken, op deze manier wordt hun leven wat veraangenaamd. Mantelzorgers kunnen ook gebruik maken van het huisbezoek als zij even ontlast willen worden van de zorg voor hun naaste.In overleg is veel mogelijk. De ene deelnemer wordt eens per maand bezocht door de vrijwilliger voor een gesprek van 2 uur. De andere deelnemer gaat met de vrijwilliger wekelijks een hele dag op pad.Voor deelnemers zijn aan de huisbezoeken geen kosten verbonden. De deelnemer betaald wel de kosten van gezamenlijke activiteiten en de kosten die de vrijwilliger voor de deelnemers maakt zoals reiskosten. De kosten de de vrijwilliger maakt om de bezoeken af te leggen worden door Humanitas vergoed.
avatar