Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH)

Adres Zuiderweg 70-5
Postcode + plaats 9744AP Groningen   
Categorie Sociale contacten
Contact 050 599 02 08
hoogkerkonline.nl
info@vwhoogkerk.nl

Beschrijving

Binnen de VWH zijn een aantal commissies die zaken centraal kunnen oppakken.

In de verschillende wijken en buurten zijn Dorpsdeelcommissies opgericht, te weten:

De Buitenhof, Gravenburg, Leegkerk, Minervabuurt, Oude Kern, Ruskenveen, Klankbordgroep, Ruskenveense plas, Hoogkerk-Zuid

Doel van het VWH is om de samenhang en betrokkenheid in de wijk te stimuleren en het wonen in de buurt prettiger te maken