Christelijk gemengd koor Maranatha

Naam Christelijk gemengd koor Maranatha
Adres Kerkstraat 1
Postcode + plaats 9745CC Groningen   
Contact 050 556 59 85

Beschrijving

Repetities: maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur, repertoire bestaat uit eenvoudige geestelijke liederen

Leden vanuit verschillende kerkelijke achtergronden

Koor treedt regelmatig op in zorgcentra en kerken