Steunpunt Mantelzorg Het Hogeland

Adres Kapelstraat 9
Postcode + plaats 9781GK Bedum   
Categorie Sociale contacten
Contact 0595745090
www.mensenwerkhogeland.nl/contact/gebiedsteam-bedum-eemsmond/
info@mensenwerkhogeland.nl

Beschrijving

Iedereen kan een mantelzorger zijn: jong en oud. Mantelzorg is langdurige zorg en/of hulp die je geeft aan een naaste met een chronische ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking, met psychische of verslavingsproblematiek. De zorg en/of hulp is langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week. Een naaste kan een partner zijn, maar ook een (groot)ouder, je (klein)kind, een ander familielid, een buur of een vriend.Het steunpunt Mantelzorg is er om mantelzorgers op allerlei manieren te ondersteunen. U kunt bij het steunpunt Mantelzorg terecht voor informatie en advies over bijvoorbeeld: professionele zorg, persoonsgebonden budget, combinatie werk en zorg, vrijwillige hulpverlening, vervangende zorg en vakantiemogelijkheden.U kunt het Steunpunt Mantelzorg Hogeland bereiken via welzijnsorganisatie Mensenwerk Hogeland: t (0595) 745090, e info@mensenwerkhogeland.nl . Of kom langs op 1 van onze inloopspreekuren . Kijk voor locaties en tijden op: www.mensenwerkhogeland.nl.