Koor Soli Deo Gloria

Naam Koor Soli Deo Gloria
Adres Menno van Coehoornsingel 21
Postcode + plaats 9934GP Delfzijl   
Contact 61 17 27

Beschrijving

Het koor zingt voornamelijk acapella en in het Nederlands, Duits en Engels.Iedere week wordt er gerepeteerd in het Anker van 19:45 tot 21:45.