Coöperatieve Wijkraad

Adres
Postcode + plaats   
Categorie Wonen
Contact 06-38544815
cooperatievewijkraad050.nl/
www.facebook.com/cooperatievewijkraad/
contact@coopwijkraad050.nl

Beschrijving

Beslissen zoals de wijk zou beslissen, dat is wat de Coöperatieve Wijkraad doet. Elf gelote wijkbewoners en zes gemeenteraadsleden hebben zeggenschap over de Oosterparkwijk. Met behulp van het Wijkpanel met 400 leden en door gesprekken met andere wijkbewoners beslissen ze samen wat er toe doet.
avatar