ProgresZorg

Adres Friesestraatweg 211 A
Postcode + plaats 9743AD Groningen   
Contact 06 41 76 80 97
progreszorg.nl/
info@progreszorg.nl

Beschrijving

ProgresZorg levert zorg (ZIN of PGB financiering) vanuit de WMO, WLZ en Forensische Zorg. Het dienstenaanbod bestaat uit ambulante begeleiding, beschermd wonen (met toezicht nabij en op afroep) en Proefwonen. De doelgroep bestaat uit hulpbehoevende volwassen met een licht verstandelijke beperking, gedrags- en/of maatschappelijke problemen en een verslavings- en/of justitieel verleden.

Ambulante begeleiding wordt in de eigen thuissituatie aangeboden. Wij bieden hulp aan mensen die onder andere graag zelfstandig willen (blijven) wonen, willen leren omgaan met financiĆ«n/gedragsproblemen, structuur willen in hun leven, hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van een baan, steun willen bij het voorkomen van een terugval in een verslaving of criminaliteit. Ook bij andere persoonlijke doelen kan ProgresZorg ondersteunen. 

Daarnaast biedt de organisatie woontrajecten op een eigen locatie aan. Het betreft een kleinschalige woonvorm voor beschermd wonen. Het doel is om de zelfredzaamheid en eigen regie dusdanig te vergroten, zodat uitstroom naar zelfstandig wonen in de toekomst haalbaar is. Leren zelfstandig wonen staat centraal. De woontrajecten zijn bestemd voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar oud, met een WLZ of WMO indicatie. Vanuit de WLZ wordt de zorg geleverd op basis van modulair pakket thuis en vanuit de WMO wordt de zorg geleverd op basis van de indicatie Beschermd wonen met toezicht nabij en op afroep. Op korte termijn komt 1 woonplek vrij.

ProgresZorg is een aanbieder van Proefwonen. Dit is in samenwerking met de Groninger Woningcorporaties. Hulpvragers die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een kans aangeboden om een toekomst op te bouwen in een volwaardige sociale huurwoning. In het eerste jaar staat de huurovereenkomst op naam van ProgresZorg en ontvangt de hulpvrager ambulante begeleiding. Als het jaar goed wordt afgesloten, kan de huurovereenkomst overgezet worden op eigen naam en kan de ambulante begeleiding worden afgebouwd.

Ons team bestaat uit gediplomeerde (mbo en hbo) medewerkers en de organisatie is ISO gecertificeerd. Door de kleinschaligheid, korte lijnen en ons flexibiliteit kunnen wij maatwerk leveren en snel inspelen op situaties. Wij vinden het belangrijk dat onze hulpvragers vooruit komen in de eigen ontwikkeling en daarom gaan wij samen doelgericht te werk. Neem contact op met ons voor meer informatie en bekijk onze website voor foto's van ons beschermd wonen locatie.

 


Begeleiding
Ambulante Begeleiding basis Eemsdelta/ Het Hogeland
Begeleiding Individueel Basis Midden-Groningen
Begeleiding Stad Groningen
Woonvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Thuis Plus
Thuis Plus
Verblijf met toezicht nabij en op afroep
Verblijf met toezicht nabij en op afroep


avatar