Landgoed DeCamping

Adres Hoofdstraat 85A
Postcode + plaats 9915PC 't Zandt   
Categorie Gezondheid
Sociale contacten
Vrijwilligerswerk
Contact 06-33580731
www.landgoeddecamping.nl
www.facebook.com/LandgoedDeCamping/
info@landgoeddecamping.nl

Beschrijving

Een oud voetbal locatie omgebouwd tot een gezellige camping met landelijke uitstraling waarbij voor camper, tent of caravan genoeg ruim plaats is. Sanitair, kantine en zelfs een camping-/dorpswinkel is op het terrein aanwezig.Stichting Landgoed DeCamping (LDC) op ’t Zandt is een Sociaal Dorpsbedrijf. Naast een camping, een dorpswinkel werkplaatsen en tuinen, biedt de stichting ook een houvast voor inwoners van ’t Zandt (vrijwilligers), voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor vastgelopen leerlingen van bv het MBO.In een veilige en vertrouwde omgeving krijgen de leerlingen maar ook ander mensen uit onze doelgroep een dagritme, krijgen ze nieuwe sociale contacten en doen ze ervaringen op om door te kunnen stromen naar (vervolg)onderwijs) of werk. Bij Landgoed DeCamping leren ze omgaan met onzekerheden die het leven biedt. De combinatie van een plek bij LDC met een stage maakt de aanpak krachtig. Ook voor voortijdig schoolverlaters. De sociale vaardigheden die zij drie dagen per week bij LDC opdoen, kunnen ze de overige twee dagen meteen inzetten op hun stageplek. Zo’n aanpak geeft lucht aan jongeren die moeilijk inpasbaar zijn in ons schoolse systeem. Ook voortijdige schoolverlaters hebben er veel baat bij, zo is gebleken uit de aanpak in ’t Zandt. Meerwaarde is ook de vergrootte betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leefomgeving. Ze werken mee aan verfraaiing van het dorp en er ontstaat interactie met andere bewoners. Alle activiteiten geven reuring aan het dorp.
avatar