Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

Naam Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit
Adres Buizerd 2
Postcode + plaats 9781XN Bedum   
Contact 06-12228987
praktijkvoororthopedagogiek-corinneschuit.nl/
corinne.schuit@xs4all.nl
Medewerkers Klik hier voor de medewerkers

Beschrijving

Praktijk voor jeugd en jongeren van 5 tot 25 jaar. De praktijk biedt advies en begeleiding aan kinderen, jongeren, ouders / verzorgers en scholen.

De praktijk voor orthopedagogiek en remedial teaching is aan huis gevestigd in Bedum (Groningen). De praktijk is opgezet door Corinne Schuit. Zij is opgeleid als orthopedagoog, leerkracht basisonderwijs en onderwijskundige. Gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding bij leer- en studieproblemen. Ruime ervaring met sociaal-emotionele hulpvragen van kinderen en jongeren met een diagnose autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD of dyslexie.


Ambulant
binnen gemeente(n)
Gezinsbegeleiding basisProvinciaal
Individuele begeleiding basisProvinciaal
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
binnen gemeente(n)
Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)Provinciaal