Baptistengemeente Havenlicht

Adres Johan van den Kornputplein 8
Postcode + plaats 9934EA Delfzijl   
Categorie Sociale contacten
Vrijwilligerswerk
Contact 0592-482894
baptisten-delfzijl.nl
info@baptisten-delfzijl.nl

Beschrijving

Als gemeente hebben we, behalve onze humane- en sociale zorg, bovenal een opdracht vanuit de Bijbel meegekregen. Deze opdracht wordt ook wel eens “Het zendingsbevel” genoemd. Vanuit deze opdracht willen we dat als gemeente zoveel mogelijk naar de wil van de Heer invullen. Niet alleen de geestelijke kant komt daarbij aan de orde, maar uiteraard komen we ook praktische- , sociale- en pastorale problemen tegen die we ook zoveel mogelijk aandacht willen geven.De meeste praktische zorg vindt op een natuurlijke manier plaats binnen de gemeentekringen.

Wanneer de kringen de benodigde zorg niet kunnen bieden, wordt er praktische zorg of interne diaconie ingeschakeld. Er wordt gekeken of we via de juiste sociale voorzieningen of instanties extra hulp kunnen vinden.

Pastorale zorg wordt zoveel mogelijk gegeven door zieken en ouderen regelmatig te bezoeken.

Uiteraard willen daarbij dicht blijven bij onze eerdere opdracht en primair een ieder op de geestelijke levenswandel ondersteuning bieden.Er wordt maandelijks op de derde donderdag om 10:00 een koffieochtend georganiseerd.

De eerste dinsdag van de maand is er om 18:00 een haak avondje

Eens per maand is er een vrouwenochtend om 9:45, in het Lichtbaken op Huibertplaat 57.

Ook wordt er regelmatig op zaterdag een tieneravond gehouden.

avatar