Wijkplatform Over de Gracht/ Scheepsvaartbuurt

Adres Marktstraat 2b
Postcode + plaats 9934CK Delfzijl   
Categorie Sociale contacten
Contact
www.facebook.com/pg/wijkodgs/posts/
overdegrachtscheepvaart@gmail.com

Beschrijving

Het wijkplatform OdGS bevordert de leefbaarheid in de wijk. Met name in het Koningin Wilhelminapark zorgt zij voor Bewegen, Beleven, en Ontmoeten voor jong en oud middels speeltuin, Beweegtuin en Visstek in het park. Verder faciliteert zij de klankbordgroep voor het kindcentrum Delfzijl-West (transitie scholen). Ondersteuning evenementen in de wijk. Participeren in de stuurgroep De Kajuit. Bevorderen van groen in de wijk (nieuwe bloemperken) Samenwerking met verenigingen en instanties voor sociaal welzijn van de bewoners. Overleggen en aangeven van situaties met betrekking tot veiligheid en verkeer.avatar