Fier

Adres Laan Corpus den Hoorn 102-2
Postcode + plaats 9728JR Groningen   
Contact 0882080000
www.fier.nl
aanmeldingen@fier.nl

Beschrijving

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Op onze locatie in Groningen bieden wij ambulante begeleiding en specialistische behandeling. Hierbij werken we nauw samen met andere professionals in de regio.Fier biedt advies, crisisinterventie, opvoedingsondersteuning, begeleiding en specialistische behandeling in situaties van geweld, zoals kindermishandeling, pesten, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, seksueel geweld en complexe scheiding. Onze hulp is gericht op slachtoffers, getuigen en plegers van geweld.Meer informatie over onze werkwijze is te vinden op www.fier.nl


Categorie/Product
Advies
Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek
Ambulant
Gezinsbegeleiding specialistisch
Gezinsdiagnostiek
Groepsbegeleiding specialistisch
Individuele begeleiding specialistisch
Individuele behandeling specialistisch
Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar
Individuele diagnostiek
Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling
Intensief ambulant
Systeemtherapie
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)
Complexe trauma
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling
Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt) scheidingen
Verblijf en opname
Verblijfstraject extra zwaar
Verblijfstraject middelzwaar
Verblijfstraject zwaar


avatar