Seniorenvoorlichting Delfzijl (SWD)

Adres Waddenweg 4
Postcode + plaats 9933KH Delfzijl   
Categorie Geldzaken
Gezondheid
Wonen
Contact 0596-650787
https://www.s-w-d.nl/delfzijl
d.smit@s-w-d.nl

Beschrijving

Ten gevolge van het ouder worden er regelmatig vragen en problemen rond wonen, zorg, zelfredzaamheid, rechten, inkomen, mobiliteit en participatie. Veel ouderen maken niet of nauwelijks gebruik van regelingen en voorzieningen waar zij een beroep op kunnen doen of recht op hebben. Het is soms lastig om te weten waar je terecht kunt met je hulpvraag. Dan is het fijn als iemand je op weg kan helpen. Onze seniorenvoorlichters bieden een luisterend oor en staan open voor vragen. Zij geven u informatie, onafhankelijk advies en stimuleren u ook om daadwerkelijk gebruik te maken van de mogelijkheden bij u in de buurt.Seniorenvoorlichters zijn vrijwilligers die een speciale training hebben gehad. Zij worden begeleid door een sociaal werker. De seniorenvoorlichters zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden die er in de gemeente zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De SWD krijgt van de gemeente de adresgegevens van iedere inwoner die 75 jaar is geworden. Via een brief wordt aan deze inwoners gevraagd of men prijs stelt op een bezoek van de seniorenvoorlichter. Wanneer een bezoek op prijs wordt gesteld zal er een afspraak worden gemaakt en komt de seniorenvoorlichter op bezoek. Tijdens dit bezoek wordt samen met de oudere, de leef- en woon omstandigheden in kaart gebracht. Daarop worden adviezen gegeven over voorzieningen en regelingen en wordt gesproken over uw mogelijkheden, wensen en talenten en uw eigen netwerk. Ook kan er verwezen worden naar bepaalde instanties of voorzieningen.Na een aantal weken neemt de sociale werker contact met u op als er een verwijzing of adviezen zijn gegeven. Er wordt dan gekeken of de adviezen het gewenste effect hebben gehad.Bent u nog geen 75 jaar, woont u in de gemeente Delfzijl en wilt u graag een bezoek i.v.m vragen over wonen, zorg en welzijn? Neem dan contact op met de SWD. U kunt dan een afspraak maken met de sociaal werker, die voor u kan regelen dat één van de seniorenvoorlichters bij u op huisbezoek komt.
avatar