Seniorenvereniging Haren SV Haren

Adres Brinkhorst 3
Postcode + plaats 9751AS Haren Gn   
Categorie Gezondheid
Sociale contacten
Vrije tijd
Contact 050 534 65 42
svharen.nl/
info@svharen.nl.

Beschrijving

U kunt lid worden van SVHaren door u op te geven via het invulformulier dat u vindt op de website. Zie voor de contributie de website.

Overzicht van activiteiten die binnen SVHaren plaatsvinden

••inloop/ontmoetingsochtenden, elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren

Verder koffieochtenden voor alleengaanden, kaarten, sjoelen en biljarten, koersbal, klootschieten, wandelclub, fietsclub, leesclub, en themabijeenkomsten. Daarnaast ook middagen met zang/muziek en/of kunst en cultuur en georganiseerde dag/middag tochten in voor- en najaar.avatar