Humanitas Groningen Thuisadministratie

Adres Akerkhof 22
Postcode + plaats 9711JB Groningen   
Categorie Geldzaken
Contact 050 312 6000
humanitas.nl/groningen/thuisadministratie
facebook.com/humanitasgroningen
ta.groningen@humanitas.nl

Beschrijving

Vrijwilligers van de Thuisadministratie ondersteunen je in de thuissituatie bij het voeren van je financiële administratie. Zij helpen een administratie op te zetten of op te ruimen. Zij steunen in de contacten met instanties en helpen met het schrijven van 'moeilijke' brieven. Ook kunnen zij bij grote schulden hulp bieden op weg naar een schuldregeling bij de GKB.LEFO (langdurige eenvoudige financiële ondersteuning)

Ook als je het niet (meer) zelf kunt doen en dat ook niet (volledig) gaat leren of daar onzeker over blijft, kunnen we je langdurig helpen bij je geldzaken. Bijvoorbeeld als je oud bent, of de Nederlandse taal niet goed beheerst of dat je vanwege bepaalde redenen net buiten de indicatiestelling valt. Een groeiende groep hierbij is de (beginnend) dementerenden.Humanitas Groningen biedt naast ondersteuning op het gebied van geldzaken en administratie, ook ondersteuning op de thema’s sociaal contact en netwerk, opvoeden en opgroeien, inburgering nieuwkomers en mantelzorg.

avatar