School's Cool Thuismentor voor de brugklasser - Torion

Adres Kerklaan 5
Postcode + plaats 9751NK Haren Gn   
Categorie Gezondheid
Ouderschap
Vrijwilligerswerk
Contact 062384458
www.torion.nl/home/jongeren/voorzieningen/steunpunt-jongeren/schools-cool/
n.folkers@torion.nl

Beschrijving

Sommige leerlingen kunnen bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs wel een steuntje in de rug gebruiken. School ‘s cool biedt effectieve begeleiding door mentoren.AanmeldingDe leerkracht van de basisschool meldt de scholier in overleg met de ouders aan. Er volgt een kennismakingsgesprek met de coördinator van het project en vervolgens wordt een mentor gezocht die past bij het kind. Leerlingen kunnen ook rechtstreeks door de ouders aangemeld worden of via andere zorginstellingen.Begeleiding door een mentorDe mentor is een vrijwilliger van Torion die goed kan luisteren, geduldig is en de leerling kan stimuleren en coachen. Hij of zij kan begeleiding bieden bij het aanleren van studievaardigheden zoals het plannen van huiswerk, maar ook onderwerpen als faalangst, vrije tijdsbesteding , etc. kunnen aan bod komen.De mentor komt een jaar wekelijks thuis. In deze periode wordt de basis gelegd voor een geslaagd vervolg van de schoolcarrière. Op deze manier wordt voorkomen dat er vroegtijdige schoolverlating plaatsvindt. Tijdens de bezoeken van de mentor is altijd een van de ouders of verzorgers van het kind aanwezig. Indien gewenst kan de mentor meegaan naar gesprekken op school.Ondersteuning van een thuismentor, dat werkt!Schoolscool foto mentor leerling aan tafelHet gevoel van eigenwaarde van de leerling groeit en het zelfvertrouwen neemt toe.

De focus op school versterkt.

De overgang naar het voortgezet onderwijs loopt prettiger.

De leerling leert zijn/haar huiswerk beter plannen.

Uit onderzoek is gebleken dat de begeleidingsmethode van School’s cool een positief effect heeft op de schoolprestaties en het behalen van het diploma van de middelbare school.SamenwerkingspartnersHet mentorproject is een initiatief van Stichting Torion, in nauwe samenwerking met de gemeente Haren, de scholen in de gemeente Haren, professionals en vrijwilligers in de (jeugd)zorg. Dit driejarig project is mogelijk gemaakt door de gemeente Haren en de Raboban
avatar