HIP (hulp in de praktijk) Groningen

Adres Helper Kerkstraat 38
Postcode + plaats 9722EV Groningen   
Categorie Digitaal
Vervoer
Vrijwilligerswerk
Contact 085 130 15 35
hiphelpt.nl/groningen
info@hiphelpt.nl

Beschrijving

In het werk van Hip staan kwetsbare mensen in nood (hulpvragers) ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond centraal. HiP helpt en ondersteunt vrijwillige hulpbieders -werkend vanuit een samenwerkend netwerk van christenen en allen die gemotiveerd zijn door naastenliefde - geïnspireerd door het Evangelie, om mensen in een kwetsbare sociale-financiële positie te helpen. Met inzet van het matchingsysteem treffen hulpvrager en hulpbieder elkaar en het begint.Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.Voorbeelden van hulp kunnen begeleiding en vervoer van en naar een afspraak met het ziekenhuis, de huisarts of tandarts zijn. Ook kan het gaan om meer praktische zaken zoals de hond uitlaten, hulp bij de administratie of hulp bij het opruimen en schoonmaken. Tot slot zijn er ook vele sociale voorbeelden van hulp mogelijk zoals coaching, oppas, taalondersteuning etc.