CJG Delfzijl

Adres
Postcode + plaats   
Categorie Ouderschap
Contact 06-55486850
n.giling@delfzijl.nl

Beschrijving

Thema Aanbod voor ouders

Titel Ouderbegeleiding Druk & DwarsDoelgroep Ouders van drukke en dwarse kinderen 4-12

jaarBeschrijving activiteit

De ouderbegeleiding vindt plaats in 7 wekelijkse

groepsbijeenkomsten. Het hoofddoel van de

cursus is het vergroten van de vaardigheid en

zelfvertrouwen van ouders in het omgaan met

het drukke en dwarse gedrag van hun kind. Er

wordt aandacht besteed aan het vergroten van

de draagkracht van ouders, het verminderen

van stress, het verbeteren van de communicatie

en het verminderen van ongewenst gedrag van

het kind.Periode In overlegTijd Intakegesprek, 7 bijeenkomsten van 2 uur en

een individueel eindgesprek.Locatie In overlegKosten GeenOuderbetrokkenheid

Gericht op oudersAanbieder CJG Gemeente DelfzijlContactpersoon en contactgegevens Nic Giling

Consulent Sociaal Domein - Jeugd