CJG Eemsdelta - Thema Brandveiligheid [gastles op school]

Adres Waddenweg 4
Postcode + plaats 9933KH Delfzijl   
Categorie Ouderschap
Wonen
Contact
janet.groeneveld@vrgroningen.nl

Beschrijving

Smokey De Schatkist

Doelgroep
6-8 jaar

Beschrijving activiteit Gastdocent (brandweervrijwilliger) komt met de Schatkist op school.

In de Schatkist zitten diverse materialen om d.m.v. onder andere storytelling, brandveiligheid onder de aandacht te brengen. Aan de groepsleerkracht wordt gevraagd tijdens de voorlichting enige ondersteuning aan te bieden.

Periode In overleg met school en vrijwilliger brandweer. Kan het gehele kalenderjaar 2021 worden aangeboden. Het project wordt in 2022 opgenomen in een landelijk
Brandweer op School leerlijn, daarover wordt t.z.t. informatie met de scholen
gedeeld. Hierin blijft de mogelijkheid, voor de scholen, om deze les middels
een brandweergastdocent aan te vragen. Tijd
60 minuten

Locatie
klaslokaal

Kosten
geen

Ouderbetrokkenheid Ja: Aan de hand van een werkboekje die de kinderen mee naar huis krijgen, kunnen de kinderen nadien samen met de ouders/verzorgers gezamenlijk brandveiligheid binnen het eigen gezin behandelen/bespreken.

Aanbieder Veiligheidsregio Groningen , Gebied C, Noord-Midden (v.m. cluster Eemsdelta)

Contactpersoon en contactgegevens Janet Groeneveld

Na aanmelding via CJG DAL zal Janet middels mail contact opnemen met school i.r.t opvragen informatie over contactpersoon groepskracht, aantal leerlingen en inplannen van de voorlichting. Hiervoor zijn dus mailgegevens van de school nodig, deze graag aanleveren