CJG Eemsdelta - thema brandveiligheid rookhuisje op school 8-10 jaar

Adres Waddenweg 4
Postcode + plaats 9933KH Delfzijl   
Categorie Ouderschap
Wonen
Contact
janet.groeneveld@vrgroningen.nl

Beschrijving

Titel
Smokey Het Vluchthuis

Doelgroep
8-10 jaar

Beschrijving activiteit Gastdocent (brandweervrijwilliger) komt met
een rookhuisje op school. Doormiddel van dit
rookhuisje wordt brandveiligheid en specifiek
voor dit project de vluchtveiligheid behandeld.
Bij dit project zit een werkboekje, die klassikaal
wordt doorgenomen, hiervoor wordt enige
ondersteuning van de groepsleerkracht
gevraagd. De kinderen mogen het werkboekje
mee naar huis nemen.

Periode In overleg met school en vrijwilliger brandweer.
Kan het gehele jaar 2021 worden aangeboden. Het project wordt in 2022 opgenomen in een landelijke Brandweer op School leerlijn, daarover wordt t.z.t. informatie met de scholen
gedeeld. Hierin blijft de mogelijkheid, voor de scholen, om deze les middels
een brandweergastdocent aan te vragen. Tijd
60 minuten

Locatie
klaslokaal

Kosten Wordt bekostigd door Veiligheidsregio
Groningen

Ouderbetrokkenheid
Ja, d.m.v. het werkboekje kunnen de kinderen
samen met de ouders nogmaals door de lesstof.
Er is op alle bladzijden in het werkboekje een
gedeelte met voorlichting voor de ouders.

Aanbieder Veiligheidsregio Groningen , gebied c Noord-
Midden (v.m. cluster Eemsdelta)

Contactpersoon en contactgegevens Janet Groeneveld

Na aanmelding via CJG DAL zal Janet middels
mail contact opnemen met school i.r.t
opvragen informatie over contactpersoon
groepskracht, aantal leerlingen en inplannen
van de voorlichting.
Hiervoor zijn dus mailgegevens van de school
nodig, deze graag aanleveren.