Kinder- en Jeugdtherapeut

Adres Zicht 50
Postcode + plaats 9932BP Delfzijl   
Categorie Ouderschap
Contact 0623024484
ingedijks.nl
i.j.dijks@gmail.com

Beschrijving

Thema Coaching

Titel KindercoachingDoelgroep 6-12 jaarBeschrijving activiteit Individuele coaching voor kinderen met

gedragsproblemen. De gedragsproblemen

kunnen voortkomen uit interne (psychische

problematiek in het kind) en door externe

factoren (bijv een chronisch zieke ouder).Periode In overleg

Tijd 1 uur per kind; 0.45 per sessie en daarnaast

overlegtijd met ouders en IB.Locatie Een vaste privé ruimte binnen het

schoolgebouw, waarin ook speelruimte is, is een

voorwaarde voor deze vorm van begeleiding.Kosten € 90,00 per uur.Ouderbetrokkenheid Ja, contact met de ouders is belangrijk; hun

expliciete toestemming voor deze vorm van

begeleiding is nodig. In het overleg van de

ouders met de Interne Begeleider kan ik

gedurende het proces op afroep participeren om

e.e.a. te bespreken.Aanbieder VanuitjeZelf Praktijk voor persoonlijke

ontwikkeling.

Contactpersoon en contactgegevens Inge Dijks, Kinder- en Jeugdtherapeut
avatar