Jonge mantelzorgers gemeente Eemsdelta

Adres Waddenweg 4
Postcode + plaats 9933KH Delfzijl   
Categorie Gezondheid
Ouderschap
Contact 06-109 547 87
m.dijkstra@s-w-d.nl

Beschrijving

Thema

Jonge Mantelzorgers

Titel Jonge MantelzorgersDoelgroep Leerlingen groep 7 en 8

Kinderen 10 tot en met 12 jaarBeschrijving activiteit Een speels opgezette voorlichting voor de jonge

doelgroep in de DAL-gemeenten, waardoor zij

op een laagdrempelige manier kennis kunnen

maken met het thema jonge mantelzorg.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden elke

keer voor en na besproken met de

desbetreffende leerkracht/ begeleider van de

groep. De coördinator Jonge Mantelzorgers zal

hierbij betrokken zijn om te inventariseren

hoeveel jonge mantelzorgers er zijn, wat de

behoeftes zijn en eventueel met en voor hen

gerichte activiteiten opzetten. Indien blijkt dat

de (thuis) situatie om meer ondersteuning dan

dit vraagt, zal de coördinator dit samen met de

leerkracht/ begeleider met de ouders

bespreken en met hen op zoek gaan naar

passende ondersteuning.Periode In overleg

Tijd 60 minutenLocatie Besloten ruimteKosten GeenOuderbetrokkenheidAanbieder Centrum voor Jeugd en GEzin

Contactpersoon en contactgegevens Maja Dijkstra

Coördinator Jonge Mantelzorgers
avatar