Sport4connect

Adres Johan van den Kornputplein 1
Postcode + plaats 9934EA Delfzijl   
Categorie Gezondheid
Sport
Vrije tijd
Contact 06 46131425
https://sport4connect.nl/
janneke.bos@sport4connect.nl

Beschrijving

Thema Meer bewegen

Titel Beweeg & Leef!



Doelgroep 8-12 jaar



Beschrijving activiteit Beweeg en sport arrangement om het

schoolklimaat dusdanig te beïnvloeden dat

kinderen zich assertief gaan opstellen en

onderlinge verbinding aangaan. Binnen dit

arrangement richten wij ons ook op het

ontwikkelen van een gezonde leefstijl.



Periode In overleg



Tijd 1,5 uur per groep



Locatie Gymlokaal



Kosten In overleg



Ouderbetrokkenheid Graag! Ouders kunnen zeker aan dit

programma mee doen.



Aanbieder Stichting Sport4connect

Contactpersoon en contactgegevens Janneke Hoogstra – Bos